Personeel verzekeren

personeelsverzekering
  • Auteur:

    Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Heb je werknemers in dienst? Dan krijg je te maken met een aantal verplichte verzekeringen. Deze verplichte verzekeringen worden ook wel de werknemersverzekeringen of sociale verzekeringen genoemd; hiervoor draag je premies af aan de Belastingdienst. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkeloosheidswet (WW). Naast de verplichte verzekeringen kun je je als ondernemer tegen veel risico’s verzekeren. Lees hieronder meer over de verzekeringen voor je personeel.

Verplichte verzekeringen

Iedere werkgever is verplicht om namens zijn of haar personeel sociale premies af te dragen. Iedereen die in Nederland werkt of onderneemt is verplicht om mee te betalen aan deze verzekeringen. Een voordeel: je hoeft ze niet zelf af te sluiten. Je betaalt mee via de belastingaangifte. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat je werknemers verzekerd zijn tegen inkomensverlies als ze te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkeloosheid.

De verplichte premies die je als werkgever betaalt mogen niet worden ingehouden op het loon dat je werknemer krijgt. Je betaalt maandelijks mee aan de volgende verzekeringen als onderdeel van de loonbelasting, aan de Belastingdienst:

Verplichte volksverzekeringen vanuit loonheffing

Daarnaast ben je als werkgever wettelijk verplicht om een drietal andere verzekeringen voor je werknemers te regelen. Dit zijn de volksverzekeringen. In tegenstelling tot de bovenstaande verzekeringen, houd je de premies hiervoor wél in op het loon van je werknemer. Dat ben je verplicht. Met loonheffingen betaal je de volgende verplichte volksverzekeringen aan de Belastingdienst:

Niet-verplichte verzekeringen

In veel gevallen is het als werkgever handig om je tegen extra risico’s te verzekeren. Dit is vanzelfsprekend niet verplicht, maar kan voorkomen dat je met financiële gevolgen krijgt te maken nadat er iets met één van je werknemers gebeurt. Bovendien spreekt het van goed werkgeverschap om bijvoorbeeld een pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden.

Verzuimverzekering

verzuimverzekering

Een verzuimverzekering zorgt ervoor dat je werknemers worden doorbetaald wanneer er sprake is van ziekte. Ook wanneer een werknemer langdurig ziek is wordt dit gedekt. Bovendien betaalt de verzekering de kosten voor de re-integratie en verzuimbegeleiding. Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, dien je als werkgever twee jaar lang minimaal 70% van het arbeidsloon door te betalen. Die kosten kunnen flink oplopen, daarom kan het verstandig zijn om een verzuimverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

aansprakelijkheidsverzekering

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Nee, maar het is sterk aan te raden om deze af te sluiten. Wanneer jij of één van je werknemers schade aanricht bij een klant, kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De financiële compensatie die je hiervoor dient te betalen kan flink in de papieren lopen. Heb je al een aansprakelijkheidsverzekering, maar sloot je deze af toen je nog geen personeel in dienst had? Mogelijk wordt de financiële schade die zij veroorzaken niet gedekt. Zorg dus dat je aan de verzekeraar doorgeeft dat je personeel in dienst hebt genomen.

Collectieve ongevallenverzekering

collectieve ongevallenverzekering

Je denkt er liever niet aan, maar het kan gebeuren dat personeel op de werkvloer een ongeval overkomt. Hoewel het niet verplicht is, getuigt het van goed werkgeverschap om je personeel te verzekeren tegen ongevallen waarbij iemand blijvend invalide raakt of in het ergste geval na een ongeval overlijdt. Bij een collectieve ongevallenverzekering biedt de verzekeraar financiële zekerheid aan de nabestaanden van je personeel.

Pensioen

pensioen

Een pensioensvoorziening is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde, hiermee maak je het aantrekkelijk voor personeel om bij je te werken. In sommige sectoren is een pensioensvoorziening trouwens wél verplicht. Elders geldt het als goed werkgeverschap om werknemers toch een pensioen op te laten bouwen.

Dekking van personeelsverzekeringen

Jezelf als ondernemer tegen extra risico’s verzekeren is altijd het overwegen waard. Het is hierbij van belang om stil te staan bij de dekking van de verzekeringen die je afsluit. Verzeker je je geheel of gedeeltelijk? Is aansprakelijkheid een belangrijke factor voor je? Hoe is de dekking met betrekking tot tijdelijke krachten ten opzichte van een werknemer met een vast contract? Stuk voor stuk belangrijke details om je in te verdiepen. Wil je een verzekering afsluiten? Verzekeraars kunnen je hierbij doorgaans goed adviseren.

Veelgestelde vragen

Is de wet arbeid en zorg verplicht?

De wet arbeid en zorg (WAZO) is technisch gezien geen verzekering. De WAZO zorgt ervoor dat je na de geboorte van een kind recht hebt op betaald verlof. De werkgever vraagt een uitkering aan bij het UWV, waarna de werknemer deze uitkering krijgt.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat wanneer je als beroepsbeoefenaar bijvoorbeeld verkeerd advies geeft. Ook dit is geen verplichte verzekering, maar de mogelijke schade kan – vooral bij kleine bedrijven – flink oplopen.

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap houdt in dat je goed voor je werknemers zorgt. Welke verzekeringen heb je als werkgever voor je personeel afgesloten? Hebben zij voldoende zekerheid wanneer ze arbeidsongeschikt raken? Bouwen ze met premie een pensioen op? Hoe ga je om met ziekte en verzuim? Hoewel veel verzekeringen die hierover gaan niet verplicht zijn, dragen ze wel bij aan het goede werkgeverschap.