Zakelijke autokosten aftrekken

Zakelijke auto afschrijven
  • Auteur:

    Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

De afschrijving van een zakelijke auto gaat gepaard met een aantal strikte regels, maar het heeft bovenal veel voordelen. Naast het afschrijven van de waarde van de auto, kunnen ondernemers ook bepaalde autokosten aftrekken. Denk hierbij aan reparatie, brandstofkosten voor zakelijke ritten, parkeerkosten en meer. Hoe gaat het afschrijven van een zakelijke auto, en al de bijbehorende kosten in zijn werk? In dit artikel leggen we het uit. 

Wat zijn de aftrekbare kosten bij een zakelijke auto?

Allereerst is het belangrijk om te weten voor welke fiscale voordelen een onderneming in aanmerking komt als het om een zakelijke auto gaat. Het is van belang om te weten dat het niet enkel om de afschrijfbare waarde gaat, de overige aftrekbare kosten kunnen flink oplopen. Het afschrijven zelf hoort er natuurlijk ook bij. 

Parkeren met eigen auto

Dit is het bedrag waarvoor de auto is aangeschaft. De kosten mogen niet in één keer afgeschreven worden, dit gebeurt verspreid over een aantal jaren. Dit geldt ook voor een elektrische auto. Het afschrijfbare bedrag per jaar is de aanschafprijs, min de restwaarde, gedeeld door het aantal jaren dat een ondernemer van plan is om de auto te gebruiken. 

Btw-kosten

De kosten waaraan btw-tarieven zijn verbonden, waaronder bijvoorbeeld de aanschafprijs van een bedrijfsauto, kunnen teruggevraagd worden. Zakelijke autokosten terugvragen beperkt zich niet alleen tot de aanschafwaarde, maar geldt ook voor andere autokosten. Het is belangrijk om te weten dat een ondernemer deze alleen terug mag krijgen over het gedeelte waarvoor de auto zakelijk gebruikt wordt, ook de btw op bijvoorbeeld benzine mag alleen worden teruggevraagd voor zakelijke ritten. 

Autokosten

Alle kosten die komen kijken bij het rijden van een auto kunnen van de winst afgetrokken worden. Onder autokosten aftrekken valt dus niet enkel de parkeerkosten en brandstof, maar ook verzekeringskosten, onderhoudskosten en een eventuele reparatie.

Afschrijven, hoe werkt het? 

Nu duidelijk is welke kosten er afgeschreven kunnen worden, is het ook prettig om te weten hoe afschrijven precies in zijn werk gaat. Een onderneming moet vaak bedrijfsmiddelen kopen om te blijven functioneren, dat kan een doos met pennen zijn, maar ook een computer of in dit geval een zakelijke auto. Van de belastingdienst mogen zulke bedrijfsmiddelen afgeschreven worden, dat betekent dat een ondernemer ze af mag trekken van de winst. Dit heeft het voordeel dat de winst, waarover inkomstenbelasting betaald dient te worden, lager uitvalt waardoor er een belastingvoordeel ontstaat.

Het verschil tussen ‘afschrijven’ en ‘aftrekken’, is dat het bedrag bij afschrijven hoger is dan €450. In dat geval mogen de kosten niet in één keer van de winst van dat jaar worden afgeschreven, maar wordt het verdeeld over minimaal vijf jaar aan afschrijvingen.

Afschrijving auto berekenen 

Om de afschrijving van een auto te berekenen, is de volgende formule te gebruiken. Hieronder zetten we de gebruikte termen uiteen.

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur. 

Aanschafkosten

Hiervoor gebruikt men het bedrag dat voor de auto is betaald tijdens de aankoop. Daarbij horen ook de kosten om een auto bedrijfsklaar te maken. Wanneer er voor bijvoorbeeld een bedrijfsbus kasten moeten worden ingebouwd, mogen de kosten hiervoor ook meegenomen worden in de aanschafkosten. Het volledige bedrag is zonder btw-kosten, deze moeten apart verrekend worden tijdens de aangifte omzetbelasting. 

Gebruiksduur

dit is hoe lang de verwachte gebruiksduur van de auto is. Bij auto’s staat deze periode op maximaal vijf jaar, daarnaast mag een ondernemer maximaal 20% per jaar op een bedrijfsmiddel afschrijven. Over het algemeen doet men er dus verstandig aan om voor vijf jaar te kiezen. Na deze periode mag er natuurlijk nog gewoon in de auto gereden worden, maar mag er niet meer afgeschreven worden. 

Restwaarde

De restwaarde is wat overblijft na vijf jaar. Dit bedrag kan vaak nagevraagd worden bij de leverancier. In de regel geldt dat een bestelauto na vijf jaar maximaal nog maar zo’n 10% van de aanschafwaarde waard is. 

Willekeurig afschrijven

stapel geld

Het is belangrijk om te weten dat er wel een uitzondering geldt voor de maximale 20% die per jaar mag worden afgeschreven, zo hebben beginnende ondernemers recht op startersaftrek. Zij mogen ‘willekeurig afschrijven’, dat betekent dat ze zelf mogen bepalen per jaar hoeveel ze van het bedrag afschrijven, zolang het totaalbedrag maar binnen de vijf jaar blijft. Een startende ondernemer kan er dus voor kiezen om in het tweede jaar een dubbele afschrijving te laten plaatsvinden, en in het eerste jaar geen enkele. 

Rekenvoorbeeld

Om de afschrijving van een auto duidelijk te maken, zetten we een voorbeeld uiteen. 

Een ondernemer koopt een bestelbus voor € 40.000. Hij verwacht dat er na de gebruiksduur van vijf jaar zo’n € 4.000 aan restwaarde overblijft. Dat betekent dat er in vijf jaar tijd, € 36.000 moet worden afgeschreven. Het bedrag komt daarmee neer op een jaarlijkse afschrijving van € 7.200. Dat is het bedrag dat jaarlijks van de winst mag worden afgetrokken. 

Veelgestelde vragen

Wat is de gemiddelde afschrijving auto per jaar?

Hier zijn geen cijfers over bekend, een afschrijving berekenen van een auto kan worden gedaan aan de hand van de formule die hierboven in het artikel staat vermeld. De restwaarde is van verschillende factoren afhankelijk. Het type auto, de aanschafwaarde en andere factoren hebben daarnaast veel invloed op de restwaarde. 

Wat is afschrijving auto?

De afschrijving van een zakelijke auto is hoeveel er jaarlijks mag worden afgetrokken van de winst. Door een auto afschrijven wordt de winst lager, en hoeft er aan het eind van de streep minder inkomstenbelasting te worden betaald. Autokosten aftrekken zorgt ervoor dat er tijdens de aangifte inkomstenbelasting minder belasting betaald hoeft te worden over de winst. De inkomstenbelasting valt hierdoor lager uit.