MKB-winstvrijstelling

vrouw achter computer
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Bijgewerkt op: 16 november 2023
  • Leestijd: 2 minuten

Ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende aftrekposten. Eén van deze aftrekposten is de MKB-winstvrijstelling. Ondernemers kunnen hiermee hun fiscale winst verlagen. Voor wie is de MKB-winstvrijstelling en wat houdt deze in?

Voor wie is de MKB-winstvrijstelling?

De MKB-winstvrijstelling kan worden toegepast door alle ondernemers voor de inkomstenbelasting. Zoals de naam wel doet vermoeden, geldt deze vrijstelling dus niet alleen voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB). Ook zzp’ers en grotere bedrijven kunnen er gebruik van maken. De vrijstelling geldt niet voor medegerechtigden die winst uit een onderneming hebben behaald.

Onderneming logo icon

De MKB-winstvrijstelling is voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting

Voor deze vrijstelling hoeft een ondernemer niet aan het urencriterium van 1.225 uren te voldoen. De enige voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de ondernemer ook ondernemer voor de inkomstenbelasting is. Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kunnen ondernemers erachter komen of ze voldoen aan alle voorwaarden om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn.

Wat is de MKB-winstvrijstelling?

ondernemer maakt berekening

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost. Deze aftrekpost is een percentage van de winst die een ondernemer heeft behaald uit één of meerdere ondernemingen. Voordat de ondernemer deze vrijstelling kan toepassen, moet de winst eerst worden verminderd met de ondernemersaftrek. Onder de ondernemersaftrek vallen de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

De MKB-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst als een ondernemers winst heeft gemaakt. Ondernemers moeten daardoor minder belasting betalen, omdat ze minder belasting verschuldigd zijn. Deze MKB-winstvrijstelling beperkt dus het belastbare inkomen van ondernemers.

Als een ondernemer verlies heeft geleden, verkleint de MKB-winstvrijstelling juist het fiscale verlies. In dat geval zorgt de vrijstelling ervoor dat hij minder verlies heeft geleden. Voor deze ondernemer pakt de vrijstelling dan negatief uit.

Overzicht van percentages en tarieven

De MKB-vrijstelling is dus een percentage van de winst. De MKB-winstvrijstelling 2023 is 14%. Ook in 2022 was de vrijstelling 14%. In 2024 wordt het percentage verlaagd naar 12,7%. Er is voor het eerst in jaren sprake van een afbouw, waardoor het fiscaal ondernemerschap dan minder aantrekkelijk kan zijn.

Onderneming logo icon

In 2023 is de MKB-winstvrijstelling 14%. In 2024 wordt deze verlaagd naar 12,7%.

Voor alle aftrekposten geldt daarnaast een beperking voor hogere inkomens. Als het inkomen van een ondernemer hoger is dan € 73.031 in 2023, geldt er een maximum tarief van 36,93%. Dit percentage is het maximum dat ondernemers die inkomstenbelasting betalen aan belasting terug kunnen krijgen. In 2022 was het maximum tarief nog 40%. In 2024 is dit percentage met 36,97% weer wat hoger.

De ontwikkelingen van het percentage aan MKB-winstvrijstelling en het maximale tarief zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

MKB-winstvrijstellingTarief
202014%46%
202114%43%
202214%40%
202314%36,93%
202412,7%36,97%

MKB-winstvrijstelling en aangifte inkomstenbelasting

Voor ondernemers wordt de MKB-winstvrijstelling toegepast tijdens de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst past de vrijstelling automatisch toe. Ondernemers hoeven deze dus niet zelf aan te vragen en te berekenen. Dat scheelt tijd en moeite.

Veelgestelde vragen

Wat is de MKB-winstvrijstelling in 2023?

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling is 14% in 2023. Deze vrijstelling kan toegepast worden nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek. De aftrek van de MKB-winstvrijstelling is beperkt. In 2023 is het maximale tarief 36,93%.

Wat is de MKB-winstvrijstelling in 2022?

In 2022 was het percentage van de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst, nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek. Net als in 2023 was de aftrek van de MKB-winstvrijstelling in 2022 beperkt. Het maximale tarief voor aftrek was toen 40%.

Kunnen zzp’ers gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling?

Ja, de MKB-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting. Niet alleen het midden- en kleinbedrijf (MKB) komt dus voor deze winstvrijstelling in aanmerking. Ook zzp’ers en grotere bedrijven komen ervoor in aanmerking. Medegerechtigden die winst uit een onderneming hebben behaald mogen deze MKB vrijstelling niet toepassen.

Wat is de MKB-winstvrijstelling in 2024?

In 2024 wordt de MKB-winstvrijstelling verlaagd naar 12,7%. Voorgaande jaren was dit nog 14%. De aftrek is wederom beperkt. Het maximale percentage wordt verhoogd naar 36,97%.