Hypotheekrenteaftrek zzp

hypotheekrenteaftrek zzp
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 8 november 2023
 • Leestijd: 5 minuten

Wie een huis koopt en daarop een hypotheek afsluit, moet hypotheekrente betalen en mag de betaalde hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering brengen. Dit levert belastingvoordeel op. Hebben ondernemers ook recht op hypotheekrenteaftrek en hoeveel is deze aftrek? Kan een ondernemer ook van de maandelijkse hypotheekrenteaftrek gebruikmaken?

Zzp en hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrente aftrek? Nederlanders doen jaarlijks aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Deze mag in mindering gebracht worden op de inkomsten uit Box 1: Inkomen uit werk en wonen. De aftrek mag dus niet worden verrekend met Box 2 of Box 3.

hypotheek afsluiten

Een zelfstandig ondernemer heeft geen vast inkomen, maar heeft te maken met winst uit de onderneming. Deze winst wordt net als het belastbare inkomen van mensen in loondienst in Box 1 belast. Zzp’ers hebben daardoor net als mensen in loondienst recht op hypotheekrenteaftrek. Een zzp’er kan dus hypotheekrenteaftrek toepassen op de winst uit zijn onderneming.

Hoe werkt hypotheekrente aftrek voor zzp’ers?

Zelfstandig ondernemers stellen na een boekjaar de jaarcijfers van hun eenmanszaak op. Uit de balans en de winst- en verliesrekening komt een fiscale winst. Op deze winst worden de eventuele kortingen toegepast, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Vervolgens wordt op het bedrag dat overblijft de betaalde hypotheekrente in mindering gebracht.

Naast hypotheekrenteaftrek krijgen huiseigenaren en dus ook ondernemers met een eigen woning te maken met het eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling die de Belastingdienst in de belastingaangifte bij het inkomen optelt als het gaat om een koopwoning die het hoofdverblijf is.

Het eigenwoningforfait oftewel de bijtelling hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde van de eigen woning. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe lager het percentage. In de onderstaande tabel staat weergegeven wat het eigenwoningforfait is voor woningen met een bepaalde WOZ-waarde.

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde niet meer danEigenwoningforfait
€12.5000,00%
€12.500€25.0000,10%
€25.000€50.0000,20%
€50.000€75.0000,25%
€75.000€1.200.0000,35%
€1.200.000€4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven €1.200.000
Eigenwoningforfait in 2023

Hypotheekrenteaftrek en inkomen

De hypotheekrenteaftrek zorgt dus voor een lager belastbaar inkomen. Dit levert fiscaal voordeel op. Vóór 2023 hing de grootte van dit fiscale voordeel af van de belastingschijf waarin het inkomen valt. Mensen met hogere inkomens hadden voor dit jaar meer fiscaal voordeel per saldo dan mensen met lagere inkomens. De Belastingdienst werkt namelijk met twee belastingschijven en het percentage voor de teruggave van de betaalde hypotheekrente was voor mensen met een inkomen in schijf twee hoger dan voor mensen met een inkomen in schijf 1. Voor 2022 was de inkomensgrens € 69.399.

Onderneming logo icon

De maximale hypotheekrenteaftrek is voor alle inkomens 36,93% in 2023

In 2023 vallen inkomens tot € 73.031 in schijf 1 en inkomens daarboven in schijf 2. Voor schijf 1 is het belastingpercentage in 2023 36,93% en voor schijf 2 is dat 49,50%. Voor de hypotheekrenteaftrek heeft de Belastingdienst dit jaar echter een tariefsaanpassing voor de hoogste belastingschijf doorgevoerd. Het percentage voor de teruggave van de betaalde hypotheekrente is nu voor inkomens in schijf 1 en inkomens in schijf 2 hetzelfde. De maximale hypotheekrenteaftrek is in 2023 voor alle inkomens 36,93%.

Hypotheekrenteaftrek berekenen zzp

De Belastingdienst berekent voor iedereen wat hun aftrek is en wat de correctie daarop is. Wanneer een ondernemer belastingaangifte gaat doen, hoeft hij dat dus niet zelf te berekenen. Het kan desondanks wel interessant zijn om te weten hoeveel de hypotheekrente aftrek is. Ondernemers kunnen dit het beste door hun boekhouder laten berekenen. Wanneer ze dit zelf willen berekenen, gaat dit zoals in de onderstaande voorbeelden. De voorbeelden zijn vereenvoudigd.

Voorbeeld 1 hypotheekrente aftrek 2023

Ondernemer Martin heeft een inkomen van € 40.000. De WOZ-waarde van zijn huis is € 60.000. De betaalde rente bedraagt € 3.000.

 • De bijtelling is 0,25% van € 60.000 = € 150
 • De hypotheekrenteaftrek als ondernemer is € 3.000 – € 150 = € 2.850
 • De belastingteruggave in 2023 is 36,93% van € 2.850 = € 1.052,51

Voorbeeld 2 hypotheekrente aftrek 2023

Ondernemer Anna heeft een inkomen van € 80.000. De WOZ-waarde van haar huis is € 200.000. De betaalde rente bedraagt € 5.000.

 • De bijtelling is 0,35% van € 200.000 = € 700
 • De hypotheekrenteaftrek als ondernemer bedraagt € 5.000 – € 700 = € 4.300
 • De belastingteruggave in 2023 is 36,93% van € 4.300 = € 1.587,99

Maandelijkse hypotheekrenteaftrek zzp

Bij mensen in loondienst houdt de werkgever iedere maand belasting in van het salaris. Als blijkt dat er elke maand te veel loonheffing (belasting) is ingehouden, krijgen deze werknemers geld terug. Dit kan komen doordat er geen rekening wordt gehouden met de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek verlaagt namelijk het belastbaar inkomen, waardoor er te veel loonheffing wordt ingehouden. Werknemers krijgen daardoor precies het bedrag van de hypotheekrenteaftrek terug.

Voor mensen in loondienst heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om dit voordeel maandelijks uitbetaald te krijgen middels een voorlopige aanslag. Dit is de maandelijkse hypotheekaftrek. Ook ondernemers kunnen een voorlopige aanslag aanvragen om maandelijks van deze aftrek te profiteren.

Het is voor ondernemers echter lastiger om in te schatten wat het jaarinkomen is dan voor mensen in loondienst. Als een ondernemer de hypotheekrenteaftrek maandelijks laat uitkeren, maar later blijkt dat het jaarinkomen lager uitvalt dan gedacht, zal hij aan het eind van het jaar geld moeten terugbetalen. Zzp’ers die hun hypotheekrenteaftrek maandelijks laten uitkeren, moeten daardoor van tevoren goed de hoogte van het bedrag inschatten.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek als ik verlies heb gedraaid?

De hypotheekrente aftrek is geen teruggave, maar een aftrekpost. De hypotheekrente wordt van het belastbaar inkomen afgetrokken, waardoor de ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Wanneer een ondernemer in een jaar enkel verlies heeft gedraaid en geen verdere inkomsten heeft, is er geen inkomen om de hypotheekrente van af te trekken. De ondernemer kan dan geen hypotheek rente aftrekken en krijgt de aftrek ook niet op zijn bankrekening gestort, omdat het gaat om een aftrekpost en geen teruggave.

Wat is eigenwoningforfait?

Naast de hypotheekrenteaftrek krijgen huiseigenaren, dus ook ondernemers met een eigen woning, ook te maken met een bijtelling. Dit is het eigenwoningforfait. De bijtelling hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde van de eigen woning. In 2023 bedraagt de eigenwoningforfait tussen 0,00% en 0,35% bij woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe lager het percentage. Daarboven bedraagt deze € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000.

Hoe hoog is de hypotheekrenteaftrek zzp in 2023?

De maximale hypotheekrenteaftrek in 2023 is 36,93%. Dit percentage geldt voor inkomens in beide belastingschijven. Dat komt doordat de Belastingdienst een tariefsaanpassing heeft doorgevoerd voor mensen met een hoger inkomen.

Hoelang mag ik hypotheekrente aftrekken?

Hoelang een ondernemer hypotheekrente mag aftrekken, hangt af van de situatie. Als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag de hypotheekrente maximaal 30 jaar lang van het belastbare inkomen worden afgetrokken. Hierdoor kunnen ondernemers maximaal 30 jaar lang minder belasting betalen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Heb ik recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije hypotheek?

Nee, bij een aflossingsvrije hypotheek hebben zowel ondernemers als mensen in loondienst geen recht op hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek is alleen van toepassing bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.