Wettelijke betalingstermijn

wettelijke betalingstermijn
e-Boekhouden
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
 • Leestijd: 6 minuten

Wanneer een ondernemer een product of dienst levert, moet de betaling binnen een bepaald termijn worden afgerond. Dat is de betalingstermijn. Tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden geldt een wettelijk betalingstermijn van 30 of 60 dagen. Op deze pagina leggen we uit wat het wettelijk betalingstermijn voor jou als ondernemer inhoudt.

Wat is de wettelijke betalingstermijn facturen?

Ondernemers leveren diensten of verkopen producten en werken daarbij met facturen. Deze factuur moet binnen het vastgestelde betaaltermijn worden betaald. Doordat ondernemers pas inkomen hebben als de klant het openstaande bedrag heeft betaald, is het essentieel dat dit binnen een redelijk termijn gebeurd. Anders zit je mogelijk lang zonder (een deel van je) inkomen.

wettelijk betalingstermijn factuur

Om ervoor te zorgen dat facturen binnen een redelijk termijn worden betaald, zijn er wettelijke betalingstermijnen vastgesteld voor bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (B2B). Facturen moeten binnen dit termijn betaald worden.

De wettelijke regeling betreffende betaaltermijnen verschilt per type klant. Hieronder leggen we uit hoe de betaaltermijn wettelijk geregeld is voor grote en kleine bedrijven, overheden en particuliere consumenten.

Wettelijke betalingstermijn bedrijven

Voor de betaling van facturen tussen bedrijven onderling zijn een aantal regels vastgesteld:

Grote bedrijven aan mkb-bedrijven

Voor facturen tussen mkb-bedrijven en grootbedrijven geldt een andere wettelijke betaaltermijn. In het geval een mkb-bedrijf een factuur stuurt naar een grootbedrijf, moet deze binnen 30 dagen worden betaald.

Je bent mkb-ondernemer als je minder dan 250 werknemers in dienst hebt, een jaaromzet van maximaal 40 miljoen euro hebt of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 20 miljoen euro hebt.

Wettelijke betalingstermijn ZZP

Als je een factuur stuurt naar een zzp’er en geen betaaltermijn hebt afgesproken, moet de factuur binnen 30 dagen worden betaald. Je kan in overleg met de zelfstandig ondernemer ook een kortere betalingstermijn hanteren, maar dit dient wel contractueel vastgelegd te worden. Je mag dus niet zomaar een kortere betalingstermijn aanhouden zonder dat de zzp’er daarvan af weet.

Wettelijke betalingstermijn consumenten

Voor consumenten geldt er geen wettelijk betalingstermijn. Ondernemers mogen zelf bepalen welk betalingstermijn ze hanteren voor hun particuliere klanten. De gehanteerde betalingstermijn moet wel redelijk zijn voor consumenten. Dit houdt in dat ze de tijd moeten hebben om de factuur te kunnen betalen. Een gebruikelijke betalingstermijn voor consumenten is 14 dagen.

Je dient de vastgestelde betalingstermijn te vermelden op de factuur, in het overeengekomen contract en/of in je algemene voorwaarden. Zo weten klanten waar ze aan toe zijn en wanneer de betaling afgerond moet zijn.

Wettelijke betalingstermijn overheden

Je kan als ondernemer ook in opdracht van de overheid werken. Voor overheden geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. In enkele gevallen mag de overheid deze verlengen tot de maximale wettelijke betalingstermijn van 60 dagen.

Klant betaalt niet: wat nu?

Het kan helaas voorkomen dat een klant niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaalt. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar gelukkig kan je stappen zetten om de betaling alsnog te ontvangen. Deze stappen zijn als volgt:

 1. Een betalingsherinnering sturen
 2. Een aanmaning sturen
 3. Wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen
 4. Een betalingsregeling treffen
 5. Juridische stappen zetten
 6. Naar de rechter stappen

Moet je een betalingsherinnering sturen? Op deze pagina geven we voorbeelden van verschillende soorten betalingsherinneringen. Ook vind je hier een uitgebreid stappenplan voor het oplossen van openstaande facturen.

Betalingsherinnering of aanmaning sturen

Wanneer een klant niet betaalt, stuur je allereerst een kosteloze aanmaning (betalingsherinnering). Het kan zijn dat de klant ‘gewoon’ is vergeten te betalen. Door zo’n herinnering te sturen, kan het probleem dan al snel worden opgelost. Gaat de klant hier niet op in? Dan kan je een aanmaning sturen. Bij betalingen tussen bedrijven onderling kan je direct een aanmaning sturen en hoef je niet eerst een kosteloze betalingsherinnering te sturen.

Wettelijke rente en incassokosten

Als de klant nog steeds niet heeft betaald, mag je incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Incassokosten zijn de kosten die je als schuldeiser maakt om het openstaande bedrag van de klant te ontvangen. De incassokosten bedragen minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van het openstaande bedrag.

Je mag wettelijke rente in rekening brengen zodra de betalingstermijn die in de aanmaning staat is verstreken. Sinds 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (bijvoorbeeld tussen consumenten en bedrijven) 7%. Voor handelstransacties is de rente 12,5%. De verschuldigde wettelijke handelsrente kan zo al snel hoog oplopen.

Veelgestelde vragen

Wat is de wettelijke betalingstermijn particulieren?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. Je bepaalt zelf binnen welk termijn jouw klanten moeten betalen. Het is wel van belang dat je klanten daar een redelijke tijd voor geeft, bijvoorbeeld 14 dagen. Voor de transparantie is het gebruikelijk om de betalingstermijn in het contract of in je algemene voorwaarden te vermelden.

Wat moet ik doen als mijn klant niet betaalt?

Als je klant niet betaalt, zal je actie moeten ondernemen om alsnog betaald te krijgen. Dit begint met het sturen van een betalingsherinnering. Daarna kan je een aanmaning sturen. Betaalt de klant nog steeds niet? Dan mag je wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Je kan ook een betalingsregeling treffen. Als de klant dan nog niet betaalt, kan je juridische stappen zetten, zoals het inschakelen van een incassobureau. In het ergste geval kan je naar de rechter stappen.

Wat is de betalingstermijn wettelijk voor particulieren?

Voor bedrijven onderling gelden er twee wettelijke betaaltermijnen: 30 dagen en 60 dagen. De betalingstermijn van 60 dagen geldt als hierover een afspraak is gemaakt. Als er geen wettelijke betalingstermijn is vastgesteld, is de termijn 30 dagen. Als het gaat om een grootbedrijf dat aan een mkb-bedrijf moet betalen, geldt er eveneens een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Is een betalingstermijn op factuur zetten verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om een betalingstermijn op een factuur aan andere ondernemers te zetten. Als er niets anders is afgesproken, geldt dan de wettelijke betaaltermijn. Voor de duidelijkheid is het wel goed om de betalingstermijn op de factuur te zetten als het gaat om consumenten. Voor consumenten is er namelijk geen wettelijke betalingstermijn; je bent vrij om zelf een redelijke betaaltermijn vast te stellen. Het moet voor de consument wel duidelijk zijn wat de betalingstermijn is.