Cyberverzekering

Cyberverzekering afsluiten
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Laatst bijgewerkt: 23 april 2024
 • Leestijd: 6 minuten

Ondernemers zijn steeds vaker online actief. Dat kan gevaren met zich meebrengen. Als de beveiliging van de website bijvoorbeeld niet goed is of als een virus de servers onbruikbaar maakt, moet dit snel worden opgelost. Dat kan tot hoge kosten leiden. Om dit te voorkomen, kan je een cyberverzekering afsluiten. Onderneming.nl biedt een overzicht van de beste cyberverzekeringen van 2024.

1
logo centraal beheer
Bereken zelf Premie vanaf
2
nationale nederlanden
Bereken zelf Premie vanaf

In de onderstaande tabel worden de bekendste aanbieders van cyberverzekeringen met elkaar vergeleken.

KenmerkenCentraal BeheerNationale NederlandenAllianz
Geschikt voor MKB
Geschikt voor ZZP’ers
Geschikt voor grote bedrijven
Dekking buitenland
Eigen risico VariabelVariabelVariabel
Opzegbaar MaandelijksMaandelijksMaandelijks
Online aanvragen XXX
Fysieke kantorenXX

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering kent vele namen. Deze verzekering wordt ook wel een cybersecurity verzekering, cyber risk verzekering of cybercrime verzekering genoemd. Al deze cyberverzekeringen bieden in principe dezelfde dekking. Iedere cyberverzekering beschermt ondernemers tegen de gevolgen van online (cyber) problemen, zoals DDOS-aanvallen, hacking, gegevensdiefstal en systeeminbraak.

Een zakelijke cyberverzekering vergoedt dus de kosten die je maakt als je slachtoffer bent van een cyberincident. Veel cyberverzekeringen bieden daarnaast nog een aanvullende dekking. Niet alleen de ondernemer, maar ook de klanten of zakenpartners kunnen immers door het incident worden getroffen. Het kan ook zijn dat je de hulp moet inschakelen van bijvoorbeeld juridische adviseurs of IT-specialisten. Een cyberverzekering met een goede dekking vergoedt ook deze gemaakte kosten.

Waaruit bestaat een cyberverzekering?

Een standaard cyberverzekering bestaat standaard uit drie onderdelen:

Waarom een cyberverzekering zakelijk afsluiten?

Als eigenaar van een website of webshop liggen gevaren steeds meer op de loer. Door middel van onder meer phising, hacking, malware en ransomware proberen cybercriminelen geld afhandig te maken of websites neer te halen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Als een onderneming te veel financiële schade leidt, kan dit zelfs tot verlies of faillissement leiden.

Niet alleen ondernemers, maar ook klanten en partners kunnen door een cyberaanval geraakt worden, wat uiteraard slecht is voor het imago van de onderneming. Bedrijven kunnen bovendien met datalekken te maken krijgen. Een onbevoegd persoon krijgt dan toegang tot gevoelige informatie, zoals klantgegevens of financiële gegevens. Dit kan leiden tot boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doordat een cyberverzekering de kosten voor onder meer herstel en boetes dekt, voorkom je als ondernemer financiële problemen. Ook imagoschade wordt door een cyber verzekering beperkt, doordat het probleem snel wordt aangepakt en de schade daardoor zo beperkt mogelijk blijft.

Een cyberverzekering afsluiten kan dus om meerdere redenen verstandig zijn. Om het nog wat duidelijker te maken, hebben we hieronder op een rij gezet waarom het afsluiten van een cyberverzekering wel of niet goed kan zijn. Zo zie je meteen of een cyberverzekering voor jouw onderneming van pas kan komen.

Waarom wel?

 • Cybercriminaliteit neemt steeds meer toe
 • Je werkt met persoonsgegevens en/of financiële gegevens
 • Een cyberverzekering voorkomt financiële problemen
 • Imagoschade blijft beperkt
 • De geleden schade wordt hersteld
 • Klanten en partners leiden zo min mogelijk schade

Waarom niet?

 • Een cyberverzekering kost veel geld, maar daar staat tegenover dat een cyberaanval tot enorm hoge kosten kan leiden

Cyberverzekering kosten

Voor een cyberverzekering betaal je een maandelijkse premie. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk om de verzekering jaarlijks te betalen. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren:

Een hoger verzekerd bedrag leidt vanzelfsprekend tot een hogere premie, terwijl een hoger eigen risico de kosten weer kan drukken. In het geval je slachtoffer bent van een cyberincident, zal je dan wel een hoger bedrag zelf moeten betalen. Het is goed daar rekening mee te houden.

ondernemer die achter een computer aan het werk is

Ook de omzet van je onderneming, de branche waarin je werkt en het type bedrijf dat je hebt wegen mee voor de premiekosten. Deze factoren hebben namelijk allemaal invloed op het risico dat je loopt om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Verzekeraars willen dit risico afdekken, waardoor je bij een hoger risico ook meer premie zal moeten betalen.

Ten slotte speelt de gekozen dekking een rol. Niet iedere verzekeraar biedt dezelfde dekking. Een uitgebreidere dekking kan voor een hogere premie zorgen. Je kan er ook zelf voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarvoor je uiteraard ook meer zal moeten betalen.

Dekking van cybercrime verzekering

Onder de standaard dekking van een cyber security verzekering valt eigen schade, schade aan anderen, aansprakelijkheid en de kosten die je maakt om de schade te herstellen, ook wel crisismanagement genoemd. Denk hierbij aan het inschakelen van een IT-specialist of juridisch adviseur.

Verzekeraars dekken niet alleen schade direct ontstaan door zogeheten cybercriminelen. Schade kan ook ontstaan door menselijke fouten. Je werknemer klikt bijvoorbeeld op een verkeerde link en krijgt hierdoor een virus op de computer. Je kan ook zelf de verkeerde software downloaden en daardoor het slachtoffer worden van een cyberaanval. Zolang de schade niet door roekeloos gedrag is ontstaan, valt ook dit onder de dekking van de verzekering.

Een cyberverzekering dekt geen schade door opzet of bewuste roekeloosheid, zaken- en personenschade en contractuele aansprakelijkheid

Wat niet onder de dekking valt is schade ontstaan door bewuste roekeloosheid en opzet van de ondernemer of een werknemer, schade aan spullen van de zaak of personen en contractuele aansprakelijkheid. Daarmee wordt gedoeld op schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen die in het contract zijn opgenomen.

Aanvullende verzekering

Wanneer je extra verzekerd wil zijn, kan je een aanvullende verzekering afsluiten. Verzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen tegen (de gevolgen van) cyberincidenten aan, zoals:

Om te bepalen hoe uitgebreid de dekking voor de onderneming moet zijn, kan je een cyber risicoscan doen. Een onafhankelijk adviseur kan ook helpen bij het vastleggen van de risico’s en het bepalen van de geschikte dekking.

Veelgestelde vragen

Wat valt onder de dekking van een cyberverzekering?

Onder de standaard dekking van een cyberverzekering valt vaak eigen schade, aansprakelijkheid en de kosten voor de financiële gevolgen. Bij sommige verzekeraars valt ook bedrijfsschade standaard onder de dekking. Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld voor digitale afpersing.
Wat niet onder de dekking van een cybercrime verzekering valt, is contractuele aansprakelijkheid, personen- en zakenschade en schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

Is een cyberverzekering verplicht?

Nee, ondernemers zijn niet verplicht om een cyber verzekering af te sluiten.

Voor wie is een cyberverzekering geschikt?

Een cyberverzekering is zowel voor grote als kleine bedrijven geschikt. Ieder bedrijf kan immers het slachtoffer worden van cybercriminaliteit en dat kan veel schade veroorzaken. Dat geldt ook voor zzp’ers. Vooral als je veel met persoonsgegevens en geautomatiseerde processen werkt of in de digitale dienstverlening actief bent, is een cyberverzekering verstandig. Partners en leveranciers kunnen bovendien eisen dat een onderneming een cyberverzekering heeft, omdat ook deze bedrijven getroffen kunnen worden als jij te maken krijgt met een cyberincident.