Stakingswinst

header

Wanneer een ondernemer zijn onderneming staakt, krijgt hij te maken met eventuele stakingswinst. Stakingswinst is de winst die wordt behaald met het staken van een onderneming. Maar wat is stakingswinst nou precies? Hoe wordt de stakingswinst belast? En welke belastingvoordelen zijn er?

Wat is stakingswinst?

Je krijgt als ondernemer te maken met stakingswinst wanneer je (een deel van) je onderneming beëindigd. Vaak hou je bij het staken van het bedrijf geld over. Dit kan geld zijn door de verkoop van de inboedel of andere zaken die niet meer nodig zijn.

De stakingswinst is het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde min de stakingsaftrek. De stakingswinst bestaat meestal uit stille reserves en fiscale reserves.

Stille reserve

Een stille reserve is de waarde tussen het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde van bedrijfsmiddelen. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld bezittingen heeft die meer waard zijn dan de fiscale boekwaarde, is er sprake van een stille reserve. Voorbeelden van stille reserves zijn waardestijging van een bedrijfspand of afschrijving op machines. Als je je bedrijf staakt, betaal je inkomstenbelasting over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van deze bezittingen.

Fiscale reserve

Een fiscale reserve is de overwaarde van een bepaalde onderneming boven eigen vermogen. Deze overwaarde kan opzij worden gezet voor toekomstige uitgaven. Je mag de overwaarde opzijzetten voordat de verschuldigde inkomstenbelasting wordt berekend. Je betaalt dus geen belasting over deze overwaarde. Een voorbeeld hiervan is de oudedagsreserve. Wanneer de onderneming wordt gestaakt, betaalt de ondernemer hier alsnog inkomstenbelasting over. Vaak wel tegen een lager belastingtarief.

Belastbare stakingswinst berekenen

opnieuw investeren in een vof naar eenmanszaak stakingswinst

Wanneer je je bedrijf staakt, moet de stakingswinst berekend worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De stakingswinst maakt deel uit van het inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet je dus inkomstenbelasting betalen. Je kan zelf de stakingswinst berekenen, maar het is verstandiger om een adviseur in te schakelen.

Om de belastbare stakingswinst te berekenen, moet je eerst de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde weten. De werkelijke waarde verminderd met de fiscale boekwaarde is de stille reserve. De stille reserve verminderd met de stakingsaftrek is de stakingswinst. Om de belastbare stakingswinst te berekenen moeten overige aftrekposten ook nog worden afgetrokken, zoals de mkb-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek

(Werkelijke waarde – fiscale boekwaarde) – stakingsaftrek = stakingswinst

Stakingswinst – mkb-winstvrijstelling (13,31% in 2024) – ondernemersaftrek = belastbare stakingswinst

Berekening stakingswinst voorbeeld

Een ondernemer staakt zijn onderneming. Zijn bedrijfsmiddelen staan in de boeken voor € 180.000, maar leveren bij de verkoop € 270.000 op.

Werkelijke waarde van de bedrijfsmiddelen€270.000
Fiscale waarde van de bedrijfsmiddelen€180.000
Stille reserve€270.000 – €180.000 = €90.000
Stakingsaftrek€3.630
Stakingswinst€90.000 – €3.630 = €86.370
MKB winstvrijstelling (13,31%)€11.495,85
Belastbare stakingswinst€86.370- €11.495,85 = €74.874,15
In het voorbeeld is geen rekening gehouden met de eventuele ondernemersaftrek

Belastingvoordeel

Bij een staking of overname moet er worden afgerekend met de Belastingdienst. In het jaar van staking komt de stakingswinst bij het inkomen op. Je moet daardoor over de stakingswinst inkomstenbelasting betalen. Stakingswinst is dus belast. Er zijn verschillende manieren om deze belasting te verlagen. Bijvoorbeeld door de stakingsaftrek of door de stakingswinst in een lijfrente om te zetten.

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is een extra aftrekpost voor de belasting die je moet betalen over de stakingswinst. Je hebt recht op stakingsaftrek, mits je de opheffing netjes regelt. Iemand krijgt geen stakingsaftrek over de winst die hij of zij behaalt als medegerechtigde.

De stakingsaftrek is €3.630 in 2024

Stakingswinst omzetten in lijfrente

Een ander belastingvoordeel is het aankopen van stakingslijfrente. Je kan de stakingswinst omzetten in een lijfrente. Het aankopen van stakingslijfrente is een manier om belastingheffing uit te stellen. Het geld staat dan op een geblokkeerde rekening tot een bepaald datum, bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat. Je hoeft over deze stakingswinst geen inkomstenbelasting te betalen. Pas wanneer de lijfrente wordt uitgekeerd betaal je dan belasting. De lijfrente-uitkeringen vallen dan mogelijk in een lager belastingtarief. Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt namelijk een lager belastingtarief. Je kan ook kiezen voor direct ingaande lijfrente. Je betaalt dan wel direct belasting over de uitkeringen, maar dankzij de spreiding kan er ook belasting worden bespaard. Er geldt wel een maximum bedrag dat je belastingvrij opzij mag zetten.

stakingswinst berekening eenmanszaak en zzp, omzetten in lijfrente

Bijzondere situaties

Er zijn een aantal bijzondere situaties waarbij een onderneming deels of volledig wordt gestaakt. Ook kan een onderneming worden overgenomen. Afhankelijk van hoe de bedrijfsovername of staking geregeld is, komt de stakingswinst om de hoek kijken.

Het is altijd verstandig om een expert in te schakelen aangezien het staken of overnemen van een onderneming erg ingewikkeld kan zijn.

Verdergaan met nieuwe of bestaande onderneming

Wanneer je wil verdergaan met een nieuwe of andere onderneming, hoef je de belasting over de stakingswinst niet meteen te betalen. Je kan dan gebruikmaken van de doorschuifregeling. Met de doorschuifregeling kan je de belasting doorschuiven naar nieuwe onderneming. Het voordeel daarvan is dat je hierdoor meer kan herinvesteren in de andere onderneming.

Let op: De doorschuifregeling geldt alleen voor de stakingswinst en niet voor de gewone winst.

Overlijden van eigenaar

Wanneer een ondernemer komt te overlijden, kan de zaak worden gestaakt. Hierdoor kunnen de nabestaanden met veel belasting te maken krijgen. Deze belasting hoeft alleen betaald te worden als de onderneming wordt verkocht. Wanneer nabestaanden de onderneming voortzetten, is er geen stakingswinst. Dan hoeft er dus ook geen belasting te worden betaald.

Echtscheiding van eigenaar

Wanneer een ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, zal bij een echtscheiding de helft van het vermogen van de onderneming naar de partner gaan. Bij een scheiding wordt een deel van onderneming gestaakt. Hierover moet stakingswinst worden berekend. In sommige situaties mag er gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit.

Onderneming overdragen aan medeondernemer of werknemer

Ook wanneer een onderneming wordt overgedragen aan een medeondernemer of werknemer, moet er inkomstenbelasting over de stakingswinst worden betaald. Maar ook bij deze situatie kan er gebruikgemaakt worden van de doorschuifregeling.

De medeondernemer of werknemer die de onderneming overneemt gaat verder met de bestaande boekwaarden. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet de overdracht plaatsvinden aan een medeondernemer die ten minste 36 maanden als ondernemer winst uit de onderneming heeft gehad of aan een werknemer die in de onderneming werkzaam was.

Onderneming overdragen aan bv

Wanneer er sprake is van een verandering van rechtsvorm, moet in sommige gevallen de stakingswinst worden berekend. Over stakingswinst moet inkomstenbelasting worden betaald. Wanneer een onderneming aan een bv wordt overgedragen, hoeft er niet fiscaal worden afgerekend. Je moet dan wel de hele onderneming inbrengen en mag de aandelen die je als tegenprestatie voor de onderneming ontvangt 3 jaar lang niet verkopen.

Of een verandering van rechtsvorm leidt tot staking voor de inkomstenbelasting, is afhankelijk van veel factoren. Het is verstandig om daarvoor een adviseur in te schakelen.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt stakingswinst belast?

De stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van staken. De stakingswinst wordt net als het inkomen belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit kan betekenen dat een ondernemer tot wel 52% belasting moet betalen over zijn stakingswinst.

Voor wie geldt stakingswinst

Wanneer een ondernemer of medegerechtigde een onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, kan er stakingswinst om de hoek komen kijken.