Stakingswinst

header

Wanneer een ondernemer zijn onderneming staakt, krijgt hij te maken met eventuele stakingswinst. Stakingswinst is de winst die wordt behaald met het staken van een onderneming. Maar wat is stakingswinst nou precies? Hoe wordt de stakingswinst belast? En welke belastingvoordelen zijn er?

Wat is stakingswinst?

Een ondernemer krijg te maken met stakingswinst wanneer hij (een deel van) zijn onderneming beëindigd. Vaak houdt de ondernemer bij het staken van zijn bedrijf geld over. Dit kan geld zijn door de verkoop van de inboedel of andere zaken die niet meer nodig zijn.

De stakingswinst is het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde min de stakingsaftrek. De stakingswinst bestaat meestal uit stille reserves en fiscale reserves.

Stille reserve

Een stille reserve is de waarde tussen het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde van bedrijfsmiddelen. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld bezittingen heeft die meer waard zijn dan de fiscale boekwaarde, is er sprake van een stille reserve. Voorbeelden van stille reserves zijn waardestijging van een bedrijfspand of afschrijving op machines. Als een ondernemer zijn bedrijf staakt, betaalt hij inkomstenbelasting over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van deze bezittingen.

Fiscale reserve

Een fiscale reserve is de overwaarde van een bepaalde onderneming boven eigen vermogen. Deze overwaarde kan opzij worden gezet voor toekomstige uitgaven. Een ondernemer mag de overwaarde opzijzetten voordat de verschuldigde inkomstenbelasting wordt berekend. De ondernemer betaalt dus geen belasting over deze overwaarde. Voorbeeld hiervan is de oudedagsreserve. Wanneer de onderneming wordt gestaakt, betaalt de ondernemer hier alsnog inkomstenbelasting over. Vaak wel tegen een lager belastingtarief.

Belastbare stakingswinst berekenen

opnieuw investeren in een vof naar eenmanszaak stakingswinst

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf staakt, moet de stakingswinst berekend worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De stakingswinst maakt deel uit van het inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet de ondernemer dus inkomstenbelasting betalen. Een ondernemer kan zelf zijn stakingswinst berekenen, maar het is verstandiger om een adviseur in te schakelen.

Om de belastbare stakingswinst te berekenen, moet de ondernemer eerst de werkelijke waarde van de onderneming weten en de fiscale boekwaarde. De werkelijke waarde verminderd met de fiscale waarde boekwaarde is de stille reserve. De stille reserve verminderd met de stakingsaftrek is de stakingswinst. Om de belastbare stakingswinst te berekenen moeten overige aftrekposten ook nog worden afgetrokken, zoals de MKB winstvrijstelling en de ondernemersaftrek

(Werkelijke waarde – fiscale boekwaarde) – stakingsaftrek = stakingswinst

Stakingswinst – MKB winstvrijstelling (14%) – ondernemersaftrek = belastbare stakingswinst

Berekening stakingswinst voorbeeld

Een ondernemer staakt zijn onderneming. Zijn bedrijfsmiddelen staan in de boeken voor € 180.000, maar leveren bij de verkoop € 270.000 op.

Werkelijke waarde van zijn bedrijfsmiddelen€270.000
Fiscale waarde van zijn bedrijfsmiddelen€180.000
Stille reserve€270.000 – €180.000 = €90.000
Stakingsaftrek€3.630
Stakingswinst€90.000 – €3.630 = €86.370
MKB winstvrijstelling (14%)€12.091,80
Belastbare stakingswinst€86.370- €12.091,80 = €74.278,20
In het voorbeeld is er geen rekening gehouden met de ondernemersaftrek

Belastingvoordeel

Bij een staking of overname moet er worden afgerekend met de Belastingdienst. In het jaar van staking komt de stakingswinst bij het inkomen op. De ondernemer moet daardoor over de stakingswinst inkomstenbelasting betalen. Stakingswinst is dus belast. Er zijn verschillende manieren om deze belasting te verlagen. Bijvoorbeeld door de stakingsaftrek of door de stakingswinst in een lijfrente om te zetten.

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is een extra aftrekpost voor de belasting die een ondernemer moet betalen over zijn stakingswinst. Een ondernemer heeft recht op een stakingsaftrek, mits hij de opheffing netjes regelt. Iemand krijgt geen stakingsaftrek over de winst die hij of zij behaalt als medegerechtigde.

Stakingswinst omzetten in lijfrente

Een ander belastingvoordeel is het aankopen van stakingslijfrente. De ondernemer kan zijn stakingswinst omzetten in een lijfrente. Het aankopen van stakingslijfrente is een manier om belastingheffing uit te stellen. Het geld staat dan op een geblokkeerde rekening tot een bepaald datum, bijvoorbeeld wanneer een ondernemer met pensioen gaat. De ondernemer hoeft over zijn stakingswinst geen inkomstenbelasting te betalen. Pas wanneer de lijfrente wordt uitgekeerd betaald de ondernemer belasting. De lijfrente-uitkeringen vallen dan mogelijk in een lager belastingtarief. (Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt namelijk een lager belastingtarief.) Een ondernemer kan ook kiezen voor direct ingaande lijfrente. De ondernemer betaalt dan wel direct belasting over de uitkeringen, maar dankzij de spreiding kan er ook belasting worden bespaard. Er geldt wel een maximum bedrag dat de ondernemer belastingvrij opzij mag zetten.

stakingswinst berekening eenmanszaak en zzp, omzetten in lijfrente

Bijzondere situaties

Er zijn een aantal bijzondere situaties waarbij een onderneming deels of volledig wordt gestaakt. Ook kan een onderneming worden overgenomen. Afhankelijk van hoe de bedrijfsovername of staking geregeld is, komt de stakingswinst om de hoek kijken.

Het is altijd verstandig om een expert in te schakelen aangezien het staken of overnemen van een onderneming erg ingewikkeld kan zijn.

Verdergaan met nieuwe of bestaande onderneming

Wanneer een ondernemer wil verdergaan met een nieuwe of andere onderneming, hoeft hij de belasting over zijn stakingswinst niet meteen te betalen. De ondernemer kan gebruikmaken van de doorschuifregeling. Met de doorschuifregeling kan de ondernemer de belasting doorschuiven naar nieuwe onderneming. Het voordeel daarvan is dat de ondernemer hierdoor meer kan herinvesteren in zijn andere onderneming.

Onderneming logo icon

Let op: De doorschuifregeling geldt alleen voor de stakingswinst en niet voor de gewone winst.

Overlijden van eigenaar

Wanneer de ondernemer komt te overlijden, kan de zaak worden gestaakt. Hierdoor kunnen de nabestaanden met veel belasting te maken krijgen. Deze belasting hoeft alleen betaald te worden als de onderneming wordt verkocht. Wanneer nabestaanden de onderneming voortzetten, is er geen stakingswinst. Dan hoeft er dus ook geen belasting te worden betaald.

Echtscheiding van eigenaar

Wanneer een ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, zal er bij een echtscheiding de helft van het vermogen van de onderneming naar de partner gaan. Bij een scheiding wordt een deel van onderneming gestaakt. Hierover moet stakingswinst worden berekend. In sommige situaties mag er gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit.

Onderneming overdragen aan medeondernemer of werknemer

Ook wanneer een onderneming wordt overgedragen aan een medeondernemer of werknemer, moet er inkomstenbelasting over de stakingswinst worden betaald. Maar ook bij deze situatie kan er gebruik gemaakt worden van de doorschuifregeling.

De medeondernemer of werknemer die de onderneming overneemt gaat verder met de bestaande boekwaarden. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet de overdracht plaatsvinden aan een medeondernemer die ten minste 36 maanden als ondernemer winst uit de onderneming heeft gehad of aan een werknemer die in zijn onderneming werkzaam was.

Onderneming overdragen aan bv

Wanneer er sprake is van een verandering van rechtsvorm, moet in sommige gevallen de stakingswinst worden berekend. Over stakingswinst moet inkomstenbelasting worden betaald. Wanneer een onderneming aan een bv wordt overgedragen, hoeft er niet fiscaal worden afgerekend. De ondernemer moet wel zijn hele onderneming inbrengen en mag de aandelen die hij als tegenprestatie voor zijn onderneming ontvangt, 3 jaar lang niet verkopen.

Of een verandering van rechtsvorm leidt tot staking voor de inkomstenbelasting, is afhankelijk van veel factoren. Het is verstandig om een adviseur in te schakelen.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt stakingswinst belast?

De stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van staken. De stakingswinst wordt net als het inkomen belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit kan betekenen dat een ondernemer tot wel 52% belasting moet betalen over zijn stakingswinst.

Voor wie geldt stakingswinst

Wanneer een ondernemer of medegerechtigde een onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, kan er stakingswinst om de hoek komen kijken.