Verplichte CO2-registratie voor werkgevers

co2 registratie werkgever rijksoverheid
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Heb je 100 of meer werknemers in dienst? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van je werknemers te rapporteren. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De gegevens moeten uiterlijk 30 juni 2025 zijn doorgegeven. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt en hoe je deze gegevens voor jouw onderneming kan bijhouden.

Registratie CO2-uitstoot werkgevers: hoe werkt het?

Werkgevers moeten het aantal afgelegde kilometers, het gebruikte vervoersmiddelen en de gebruikte brandstofsoort van alle werknemers rapporteren. Zoals genoemd gaat het om reizen van de woning naar het werk en andersom én om alle reizen die werknemers voor zakelijke doeleinden afleggen, zoals een rit naar een klant.

Uiteindelijk moet je het totaal aantal kilometers van alle werkgevers in één kalenderjaar bij elkaar voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer kunnen doorgeven. Ook moet je het jaartotaal aan kilometers per vervoermiddel en soort brandstof rapporteren.

werknemer rijdt in auto

Waar geef je de gegevens door?

Alle gegevens moeten uiteindelijk worden doorgegeven in de online omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je kan dat zelf doen door in te loggen met eHerkenning, maar je kan via Mijn RVO ook een intermediair machtigen om dit voor jouw onderneming te doen.

In de Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit van de RVO worden alle regels omtrent de rapportageverplichting tot in detail uitgelegd.

Van wie moet je de ritten bijhouden?

Je hoeft niet van iedere werknemer de afgelegde kilometers door te geven. Het gaat alleen om de gegevens van werknemers die minimaal 20 uur per maand voor de onderneming werken. Hieronder vallen ook seizoenskrachten die minstens 20 uur aan maandelijks werk verrichten.

Van gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en werknemers met een nulurencontract of deeltijdcontract voor minder dan 20 uur per maand hoef je de gegevens niet bij te houden.

Welke vervoersmiddelen vallen onder de rapportageplicht?

Je moet dus alle zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van werknemers vastleggen. Het gaat niet alleen om reizen met de auto, maar ook om vervoer met de motorfiets, bromfiets, scooter, (elektrische) fiets en het openbaar vervoer. Ook reizen die te voet zijn afgelegd moeten worden bijgehouden. Vliegreizen daarentegen vallen niet onder de rapportageverplichting.

De RVO heeft de vervoersmiddelen als volgt onderverdeeld:

In de online omgeving moet het totaal aan jaarkilometers per vervoersmiddel worden opgegeven. Ter voorbereiding is het handig om alle benodigde gegevens zelf ook op deze manier bij te houden.

Programma’s om kilometers automatisch bij te houden

Het kan voor ondernemers overweldigend zijn om al deze gegevens te moeten verzamelen en ordenen. Het gaat immers om een groot aantal gegevens die op een logische wijze moeten worden opgesteld. Gelukkig bestaan er boekhoudprogramma’s, systemen en apps waarmee je de alle afgelegde kilometers van werknemers automatisch kan bijhouden. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om aan de rapportageverplichting te voldoen.

1
Logo van Cartracker
€ 5,00 Kosten per maand
Meer info meer informatie
2
e boekhouden logo

Vanaf wanneer CO2-registratie indienen?

De rapportageverplichting zou eerst op 1 januari 2024 ingaan, maar de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2024. Alle werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst zijn dus vanaf 1 juli verplicht om het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers aan de RVO door te geven.

Tot zondag 30 juni 2024: vrijwillig indienen

Tot en met 30 juni 2024 is rapporteren niet verplicht. Je mag nu al wel rapportages indienen. Dat kan ook als je minder dan 100 werknemers in dienst hebt. Je kan dit doen om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot door alle afgelegde kilometers van het personeel. Vervolgens zou je het beleid rondom zakelijke mobiliteit hierop kunnen aanpassen als je dat nodig acht.

Als je daar toestemming voor geeft, gebruikt de RVO deze gegevens bovendien anoniem voor onderzoek. De gerapporteerde gegevens worden nog niet naar de omgevingsdienst doorgegeven.

Vanaf maandag 1 juli 2024: beginnen met registreren

Vanaf deze datum ben je verplicht om alle gegevens van je werknemers bij te houden. Het is belangrijk dat de administratie goed op orde is. Als dat niet het geval is, voldoe je immers niet aan de vereisten van de RVO.

Maandag 30 juni 2025: deadline

Op uiterlijk maandag 30 juni 2025 moeten de gegevens van alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer zijn doorgegeven in de online omgeving van de RVO. Je mag de gegevens ook eerder in 2025 indienen. Je bepaalt zelf of je alleen de gegevens over de tweede helft van 2024 indient of dat je ook de gegevens over de eerste helft van het jaar meeneemt, als je deze hebt bijgehouden.

Vanaf 2026: Jaarlijkse rapportageverplichting

Vanaf 2026 zijn ondernemers verplicht deze gegevens jaarlijks door te geven.

Waarom is de CO2-registratie verplicht?

uitlaatgassen auto

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot moet met minstens 55% gereduceerd worden ten opzichte van 1990. Om dit doel te behalen, is afgesproken om de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit voor 2030 met 1,5 megaton terug te dringen.

Om de uitstoot te kunnen verminderen, moet de Rijksoverheid eerst inzicht hebben in de huidige situatie. Daarvoor is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit in het leven geroepen. Aan de hand van de gegevens kunnen vervolgens passende maatregelen worden doorgevoerd.

Met de rapportageplicht wil de overheid ook bereiken dat werkgevers bewuste keuzes maken met betrekking tot het werkverkeer. Dit is een stap in de richting naar duurzame mobiliteit.

Veelgestelde vragen

Welke vervoersmiddelen moet ik bijhouden?

Voor de rapportageplicht moet je niet alleen reizen met de auto, maar ook reizen met de motorfiets, scooter, bromfiets, (e-)fiets en het openbaar vervoer bijhouden. Het gaat om zowel elektrische voertuigen als brandstofvoertuigen. Ook reizen te voet tellen mee. Vliegreizen daarentegen hoeven niet in de rapportage meegenomen te worden.

Vanaf wanneer gaat de verplichte CO2-registratie werkgever in?

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) gaat in per 1 juli 2024. De deadline voor de gegevens van 2024 is 30 juni 2025.

Van welke werknemers moet ik de gegevens rapporteren?

Nee, alleen van werknemers die minstens 20 uur in een maand voor de onderneming werken. Seizoenskrachten die 20 uur aan maandelijks werk verrichten vallen hier ook onder, maar personeel met een nulurencontract of deelcontract van minder dan 20 uur en gedetacheerden, vrijwilligers en uitzendkrachten hoeven niet in de rapportage te worden meegenomen.