Belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 juli

  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 29 november 2023
  • Leestijd: 11 minuten
header

Nieuwe wetten en regels hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor ondernemers en hun bedrijfsvoering. Het is daarom essentieel om op de hoogte te blijven van de meest recente wetswijzigingen die invloed kunnen hebben op ondernemingen. Vanaf 1 juli treden er diverse belangrijke wetswijzigingen in werking die specifiek gericht zijn op ondernemers. In dit artikel belichten we de acht belangrijkste wijzigingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Lees verder om te ontdekken wat deze wetswijzigingen precies inhouden en hoe ze invloed hebben op ondernemers.

Wetswijzigingen 1 juli 2023 voor ondernemers

Pensioenwet

Minimumloon verhoogd

Verkorte uitbetaling AOW‘er

Verbod sigaretten en e-sigaretten verkoop op afstand

Visie op re-integratie

Verplicht inzamelen van textiel

Verbod op wegwerpplastic

Vergunning incassobureau verplicht

Pensioenwet

Vanaf 1 juli wordt de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel ingezet. Onlangs heeft de Eerste Kamer de nieuwe pensioenwetgeving aangenomen. Dit houdt in dat werkgevers vanaf 1 juli 2023 nieuwe afspraken moeten maken met hun werknemers met betrekking tot hun pensioen, conform de nieuwe wetgeving. De transitieperiode zal ongeveer 3,5 jaar in beslag nemen, waarin de nodige aanpassingen worden doorgevoerd.

Minimumloon verhoogd

Zoals gebruikelijk wordt het minimumloon elk jaar aangepast op 1 januari en 1 juli. Ook in 2023 is er weer een verhoging van het minimumloon op komst. Vanaf 1 juli zal het minimumloon stijgen met 3,13%. Deze stijging resulteert in een maandelijkse toename van ongeveer 60 euro voor werknemers die het minimumloon verdienen. Bovendien zullen de daglonen van uitkeringen zoals WAO/WIA, WW en ZW eveneens worden verhoogd in lijn met deze ontwikkeling. In onderstaande tabel wordt het uurloon dat per 1 juli ingaat weergegeven.

Leeftijd36 uur38 uur40 uur
21 jaar en ouder€ 12,79€ 12,12€ 11,51
20 jaar€ 10,24€ 9,70€ 9,21
19 jaar€ 7,68€ 7,27€ 6,91
18 jaar€ 6,40€ 6,06€ 5,76
17 jaar€ 5,06€ 4,79€ 4,55
16 jaar€ 4,42€ 4,19€ 3,98
15 jaar€ 3,84€ 3,64€ 3,46
Uurloon per 1 juli 2023

CAO-Check

Bij veel bedrijven en branches zullen de cao-lonen ook worden bijgesteld. Dit kan resulteren in een hoger minimumloon dat van toepassing is binnen het bedrijf. Daarom is het raadzaam regelmatig de cao en de loontabellen voor de betreffende bedrijfstak te controleren. Op deze manier bijven ondernemers op de hoogte van eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de geldende regels en afspraken binnen de sector.

Verkorte uitbetaling AOW’er

Met ingang van 1 juli wordt de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW’ers verkort tot 6 weken. Momenteel is deze periode nog vastgesteld op 13 weken. Het nieuwe beleid is van toepassing op AOW’ers die vanaf 1 juli ziek worden. Voor AOW’ers die voor deze datum al ziek zijn, blijft de oude regeling van 13 weken van kracht.

Verbod sigaretten en e-sigaretten verkoop op afstand

Per 1 juli 2023 zijn er strengere regels van kracht met betrekking tot de verkoop van sigaretten, sigaren en elektronische sigaretten. De verkoop is alleen toegestaan wanneer zowel de koper als de verkoper fysiek aanwezig zijn, wat betekent dat verkoop in supermarkten en tankstations nog steeds is toegestaan. Echter, online verkoop van genoemde tabaksproducten, evenals gerelateerde producten zoals navulverpakkingen voor e-sigaretten, wordt verboden. Deze maatregelen zijn bedoeld om de verkoop en het gebruik van tabaksproducten te beperken en de bescherming van de volksgezondheid te bevorderen.

Visie op re-integratietraject verplicht

Vanaf 1 juli 2023 geldt er een verplichting voor zowel werkgevers als werknemers om een visie te geven op het re-integratietraject wanneer een werknemer ziek is. In nauw overleg met de werknemer dient de werkgever een plan van aanpak op te stellen voor het re-integratieproces. Deze nieuwe maatregel heeft als doel om zowel de werkgever als de werknemer actief te betrekken bij het verloop van dit proces, waardoor er een grotere betrokkenheid ontstaat tijdens de herstelperiode.

Verbod op wegwerpplastic

Per 1 juli 2023 treedt er een verbod in werking op het gratis verstrekken van plastic bekers en bakjes. Deze regel is met name van toepassing op bedrijven die eten en drinken verkopen voor consumptie onderweg of om mee te nemen. Vanaf 1 juli dienen klanten een aparte vergoeding te betalen voor plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen bovenop de prijs van hun bestelling. Als ondernemer is het echter toegestaan om gratis 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen aan klanten te verstrekken. Deze maatregel heeft tot doel het gebruik van plastic te verminderen en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven te bevorderen.

Vergunning incassobureau verplicht

Per 1 juli 2023 dienen incassobureaus te beschikken over een vergunning om hun incassodiensten uit te voeren. Deze bureaus worden vervolgens opgenomen in een publiek incassoregister. Daarnaast zijn incassobureaus verplicht om duidelijke en begrijpelijke taal te gebruiken, zodat mensen op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen. Er worden ook kwaliteits- en professionaliteitseisen gesteld aan de uitvoering van incassowerkzaamheden. Om naleving hiervan te waarborgen, zal er toezicht en handhaving plaatsvinden. Deze maatregelen beogen een transparante en verantwoorde werkwijze van incassobureaus te waarborgen.

Vooruitzichten voor 2024

Het komende jaar brengt enkele veranderingen met zich mee. Hier is een overzicht van een paar wijzigingen die gepland staan voor 2024:

  • Wettelijk minimumloon per uur: Er wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd waarbij het minimumloon per uur wordt ingevoerd. Dit zal een impact hebben op werknemers en werkgevers.
  • CO2-rapportageplicht voor grote organisaties: Organisaties met 100 of meer werknemers krijgen te maken met een verplichting om hun CO2-uitstoot te rapporteren. Deze maatregel heeft tot doel de bewustwording en verantwoordelijkheid ten aanzien van klimaatverandering te vergroten.
  • Vereenvoudiging van het verstrekken van onbelaste OV-abonnementen: Het wordt gemakkelijker gemaakt voor werkgevers om onbelaste OV-abonnementen aan werknemers te verstrekken. Dit kan positieve gevolgen hebben voor werknemers die gebruikmaken van het openbaar vervoer.
  • Verbod op nulurencontracten: Er komt een verbod op nulurencontracten, waarbij werknemers geen gegarandeerde werkuren hebben. Dit heeft als doel meer zekerheid en stabiliteit te bieden aan werknemers.
  • Einde van het STAP-budget: Het STAP-budget, dat individuele leer- en ontwikkelingsbudgetten mogelijk maakte voor werkenden en werkzoekenden, zal in 2024 worden beëindigd. Deze verandering kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden van individuen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *