Solvabiliteit

solvabiliteit
e-Boekhouden
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 18 juni 2024
  • Leestijd: 2 minuten

Je hebt er vast weleens van gehoord: solvabiliteit. De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre je onderneming op de lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor kredietverstrekkers is de solvabiliteit belangrijk. Als je een lening wil aanvragen, heb je dan ook een goede solvabiliteit nodig. Maar wat houdt solvabiliteit in en hoe bereken je de solvabiliteit?

Solvabiliteit Calculator

Het eigen vermogen van de onderneming.
De totale activa van de onderneming.

Solvabiliteit: 0,00%

Vul alstublieft alle velden correct in.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen of het totaal vermogen in je onderneming. De solvabiliteit laat zo zien hoe afhankelijk je bedrijf is van het vermogen van anderen. Doordat het gaat om een verhouding, wordt er ook wel gesproken van een solvabiliteitsratio.

solvabiliteit berekenen formule

De score is vooral belangrijk voor kredietverstrekkers. Als je een slechte solvabiliteit hebt, is de kans dat je een zakelijke lening kan terugbetalen namelijk kleiner. In dat geval is het lastiger om aan een lening te komen. Ook voor investeerders en aandeelhouders is de solvabiliteit van belang, omdat die weergeeft wat de kans is op een (hogere) dividenduitkering.

Solvabiliteit berekenen

Je berekent de solvabiliteit door te kijken naar de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen of het totaal vermogen. Om dit te berekenen, heb je allereerst een aantal belangrijke gegevens nodig. Deze kan je uit je meest recente jaarrekening halen.

Er zijn twee formules om de solvabiliteit van je bedrijf te berekenen. Deze behandelen we hieronder. De uitkomst van beide berekeningen geeft weer voor welk aandeel het geld in je bedrijf uit eigen geld bestaat. Een hogere score laat zien dat je bedrijf financieel stabieler is dan een bedrijf met een lagere solvabiliteit.

Formule solvabiliteit 1

De eerste solvabiliteit formule is als volgt: solvabiliteit = eigen vermogen : totale vermogen x 100%.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit 1

Je eigen vermogen bedraagt € 20.000 en je totale vermogen € 40.000. Je doet dan € 20.000 : € 40.000 x 100% = 50%. Bij een solvabiliteit van 50% bestaat iedere euro voor 50% uit eigen geld.

Formule solvabiliteit 2

De tweede solvabiliteit formule is: solvabiliteit = eigen vermogen : vreemd vermogen x 100%.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit 2

Je eigen vermogen is € 15.000 en je vreemde vermogen € 20.000. Je doet dan € 15.000 : € 20.000 x 100% = 75%. In dit geval bestaat iedere euro voor 75% uit eigen geld.

Solvabiliteit norm: wat is een gezonde solvabiliteit?

De solvabiliteit zegt iets over de gezondheid van je bedrijf. De score geeft weer in hoeverre je onderneming financieel stabiel is en zichzelf staande kan houden. Maar vanaf welk percentage word je bedrijf als gezond gezien?

berekening solvabiliteit

Voor een gezonde solvabiliteit wordt uitgegaan van een percentage tussen de 25% en 40%. Des te hoger het percentage, des te stabieler de onderneming. Bij een hogere solvabiliteit is je bedrijf dus beter in staat om klappen op te vangen.

Hoe hoog de solvabiliteit exact moet zijn om als gezond te worden beschouwd, verschilt per onderneming en branche. De minimale solvabiliteit hangt onder andere af van zaken als je hoeveelheid kasgeld en in hoeverre je je bezittingen direct zou kunnen verkopen in geval van nood.

Solvabiliteit verbeteren

Het is van belang dat ondernemingen een goede solvabiliteit hebben. Je wil immers niet dat je bedrijf in de problemen komt als het even wat minder goed gaat. Daarom is het essentieel om de solvabiliteit te verbeteren als die aan de lage kant is. Je doet dit door het aandeel eigen vermogen te vergroten en het aandeel vreemd vermogen te verkleinen. Dit kan je op verschillende manieren aanpakken:

Voorkom lang openstaande facturen

Als een factuur lang openstaat, staat er minder geld op de zakelijke rekening dan zou kunnen. Het is dan ook belangrijk dat klanten facturen zo snel mogelijk betalen. Je kan ook overwegen om voor factoring te kiezen. Hierbij neemt een factoringbedrijf je debiteurenbeheer over en worden je openstaande facturen meteen aan je uitbetaald tegen een deel van het factuurbedrag.

Verhoog de winst

Meer winst staat gelijk aan meer eigen vermogen. Om je solvabiliteit te verbeteren, is voldoende winst maken dus essentieel. Je kan op verschillende manieren meer winst maken, bijvoorbeeld door slim in te kopen en zo voor minder kosten meer te produceren. Je kan ook de prijzen verhogen als je jezelf daarmee niet uit de markt prijst.

Bouw een buffer op

Om voor meer eigen vermogen te zorgen, kan je winst aan de reserves van je bedrijf toevoegen. Een besloten vennootschap (bv) kan dit doen door tijdelijk of structureel minder winst aan de directeur-grootaandeelhouder (dga) uit te keren. Je kan er ook voor kiezen om minder dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

Zorg voor een goed voorraadbeheer

Om te voorkomen dat je te veel geld hebt zitten in zaken die je niet meteen kan verkopen, is belangrijk dat je niet te veel op voorraad hebt. Je voorraad draagt immers bij aan het totale vermogen, totdat je deze tot omzet leidt. Zoek daarom goed uit hoeveel je op voorraad moet hebben en probeer daar niet te veel overheen te gaan.

Om de solvabiliteitsratio te verhogen, kan je in gesprek gaan met een financieel adviseur. Deze kan passend advies geven om de financiële stabiliteit van je onderneming te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Wat is een goede solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft de financiële gezondheid van je bedrijf weer. Een goede solvabiliteit ligt gemiddeld tussen de 25% en 40%. Een hogere solvabiliteit betekent vanzelfsprekend dat de onderneming financieel stabieler is. Het is dus belangrijk dat je solvabiliteit in orde is. Als de solvabiliteit berekening een lager percentage aangeeft, is het zaak de solvabiliteit te verbeteren.

Hoe bereken je solvabiliteit?

Er zijn twee manieren om solvabiliteit te berekenen. De eerste formule solvabiliteit is: eigen vermogen : totale vermogen x 100%. De tweede formule is eigen vermogen : vreemd vermogen x 100%. De benodigde gegevens staan in je jaarrekening.

Wat is het verschil tussen liquiditeit en solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft weer wat de verhouding is tussen het eigen vermogen en het totale vermogen of vreemde vermogen van je bedrijf. Daarmee laat je zien in hoeverre je op de lange termijn in staat bent om aan je schulden te voldoen en hoe afhankelijk je bent van vreemd vermogen. Liquiditeit daarentegen laat zien in hoeverre je aan je kortlopende betaalverplichtingen (openstaande facturen en schulden die binnen 1 jaar terugbetaald moeten worden) kan voldoen.
Zowel solvabiliteit als liquiditeit geeft dus in ratio weer hoe financieel gezond je bedrijf is, maar de termen kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Je solvabiliteit zou namelijk in principe heel hoog kunnen zijn, terwijl je liquiditeit erg laag is.