De financiële gezondheid van het bedrijf checken

  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatste update: 20 december 2022
  • Leestijd: 2 minuten
header

Als ondernemer is het belangrijk om regelmatig de financiële gezondheid van zijn onderneming te controleren. Financiële gezondheid geeft aan hoe het bedrijf er financieel voor staat en of er aan alle betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Een goede financiële gezondheid is essentieel om de onderneming te laten groeien. Daarnaast speelt de financiële gezondheid van het bedrijf een belangrijke rol bij het aantrekken van bedrijfsfinanciering. Toch zijn er nog veel ondernemers die hier onvoldoende tijd voor nemen.

Wat is de omzet van de onderneming?

Geregeld de financiële gezondheid van het bedrijf in kaart brengen, is een van de beste gewoontes die een ondernemer kan ontwikkelen. Dit kan onder andere gedaan worden aan de hand van de omzet, winst, liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming. Er hoeft dan ook niet direct met moeilijke cijfers gerekend te worden. Dit kan het best overgelaten worden aan een specialist. Met een aantal basiscijfers is een ondernemer al direct op de hoogte van de financiële gezondheid van zijn bedrijf. Als eerste is het belangrijk om naar de omzet te kijken. Wat is het totaal aan gerealiseerde verkopen? Dit wordt berekend door het aantal verkopen te vermenigvuldigen met de verkoopprijs. Toch hoeft een lage omzet niet altijd een slechte financiële gezondheid te betekenen. Als de kosten nauwkeurig bekeken worden, valt het misschien op dat de overheadkosten of bedrijfskosten erg hoog zijn, waardoor de kosten niet in lijn met de omzet zijn.

Hoe zit het met de winst en cashflow?

De winst van de onderneming is één van de belangrijkste cijfers om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen. Hoe hoog de omzet ook is, als de winst achterblijft, zit er iets niet goed. Om op lange termijn te kunnen blijven groeien, is het belangrijk om winst te maken. De winst wordt berekend door de omzet te verminderen met de totale kosten. Een lage winst kan duiden op te hoge kosten, maar ook op een verdienmodel dat te weinig rendabel is. Ook bekijkt de ondernemer wat het rendement op zijn investeringen is. Wat is de winst in verhouding met het eigen vermogen dat er in het bedrijf is geïnvesteerd? Naast het rendement op het eigen vermogen, wordt er gekeken naar de cashflow in de onderneming. Is er voldoende geld in kas en hoeveel geld blijft er over na alle uitgaven? Een goede liquiditeit en genoeg werkkapitaal zorgt voor een goede financiële gezondheid.

Cashflow een boost geven of investeren?

Veel ondernemers hebben een financieel gezond bedrijf én hebben daarnaast een financieringsbehoefte. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld een grote investering hebben gedaan of een project moeten voorfinancieren. Een financiering kan erbij helpen om de schommelingen in de cashflow op te vangen. Onderneming.nl biedt hulp bij het vinden van een passende financiering

Bekijk de mogelijkheden
financiering icon

Wat is de solvabiliteit en spreiding van klanten?

Veel ondernemers weten dat de liquiditeit laat zien of het bedrijf aan alle kortlopende verplichtingen kan voldoen. Maar hoe zit het met de schulden op lange termijn? En wat is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen? Een financieel gezond bedrijf is niet compleet afhankelijk van kredietverstrekkers en de bank. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de onderneming gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Dit kan berekend worden door het eigen vermogen te delen door het totaal vreemd vermogen. Om een financieel gezond bedrijf te hebben, is het niet alleen belangrijk om een balans te vinden tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Ook de spreiding van de klantportfolio is belangrijk. Als bedrijf moet ervoor gezorgd worden dat het niet compleet afhankelijk wordt van één of een paar klanten. Zodra deze klanten wegvallen, kan het bedrijf in de problemen komen. Dankzij een gespreid klantportfolio wordt ervoor gezorgd dat de kansen gespreid zijn. Neem daarom het klantenbestand eens onder de loep en kijk waar eventuele verbeteringen liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *