Personeelstekort treft driekwart van ondernemers in juli

  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 24 augustus 2023
  • Leestijd: 2 minuten
header personeelstekort

Uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat maar liefst 75% van de ondernemers aangaf in juli te kampen met een aanzienlijk tekort aan personeel. Dit alarmerende cijfer werpt een scherp licht op de groeiende uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het vinden van geschikte werknemers. Voor 40% van deze ondernemers blijkt dit tekort zelfs de grootste hinderpaal te zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

“Bedrijven noemen dit al geruime tijd als hun voornaamste belemmering”, merkt Peter Hein van Mulligen op, hoofdeconoom bij het CBS. Sinds medio 2021, toen de meeste beperkingen in verband met de coronapandemie werden opgeheven, is het aantal ondernemers dat personeelstekort als hun grootste uitdaging beschouwt toegenomen. Aan het begin van het derde kwartaal van vorig jaar was het grootste probleem van bijna de helft van de ondernemers het tekort aan personeel. Hoewel dit percentage sindsdien is afgenomen, blijven met name de horecasector, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag zwaar getroffen.

Toenemende werkdruk en stijgende arbeidskosten

Voor de overgrote meerderheid van de ondernemers is de directe consequentie van het tekort aan personeel een aanzienlijk verhoogde werkdruk. Meer dan een derde van hen meldt dat de werkdruk merkbaar is toegenomen, zo blijkt uit de CBS-gegevens. Vooral in de detailhandel is dit fenomeen prominent aanwezig, waar maar liefst 54% van de ondernemers dit effect rapporteert. Ondertussen zien horecaondernemers voornamelijk een stijging van de arbeidskosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt in hun sector.

“Vaak betekent het personeelstekort dat bedrijven het werk niet kunnen aannemen dat ze normaal gesproken wel zouden kunnen uitvoeren”, merkt Van Mulligen op. “Sommige economen beweren zelfs dat een deel van de huidige matige economische groei enigszins kan worden toegeschreven aan deze krapte op de arbeidsmarkt.”

Zoeken naar oplossingen

Het aanpakken van de aanhoudende arbeidsmarktkrapte is volgens Van Mulligen geen eenvoudige taak. “Het probleem is dat het aanbod van arbeidskrachten uitgeput raakt, en het aantal mensen dat al betaald werk heeft, blijft groeien. Er is geen groot reservoir van onbenutte arbeidskrachten beschikbaar; dit is grotendeels al ingezet.”

Deze groeiende uitdaging roept om innovatieve oplossingen en beleidsmaatregelen om de kloof tussen de vraag naar arbeid en het beschikbare aanbod te overbruggen, en zo een stabiele en gezonde economische groei te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *