2 op 5 zzp’ers heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 6 september 2023
  • Leestijd: 3 minuten

40% van de zelfstandige ondernemers in Nederland heeft geen financieel vangnet als ze arbeidsongeschikt raken. Ze hebben geen verzekering afgesloten en ook geen vermogen om op terug te vallen. Dat blijkt uit onderzoek van online bank Knab.

Het aandeel dat geen enkel vangnet heeft neemt toe naarmate het besteedbaar inkomen afneemt. Uit het onderzoek onder 1.400 fulltime zzp’ers is bovendien naar voren gekomen dat ondernemers zich wel steeds bewuster zijn van de risico’s en in actie komen. In 2027 zijn ondernemers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Lagere inkomens minder vaak verzekerd

4 op de 10 zelfstandige ondernemers geeft aan nergens op terug te kunnen vallen als ze niet meer kunnen werken. In de laagste inkomensgroep uit het onderzoek met een besteedbaar maandinkomen van minder dan € 2.000 gaat het zelfs om 6 op de 10 (62%). De helft van de onverzekerde ondernemers geeft daarnaast aan ook niet van plan te zijn iets te regelen. ‘Meestal omdat ze zichzelf te oud vinden of al (deels) arbeidsongeschikt zijn. Anderen schatten in dat ze weinig risico lopen’, ligt Knab-redacteur Casper Zwart toe.

Volgens Knab-financieel expert Oskar Barendse is Nederland een verzekeringsland waarin mensen verzekeringen vaak dubbel of zonder na te denken afsluiten. ‘Maar je toekomstig inkomen verzekeren – misschien wel je waardevolste bezit – vinden veel mensen vaak onnodig of te duur. Maar op die kosten heb je zelf invloed’, zegt Barendse.

De premie voor een AOV is afhankelijk van het beroep en de leeftijd van de ondernemer. Ook het verzekerde bedrag en de periode dat men verzekerd wil zijn spelen een rol. ‘Vergeet ook niet dat je de gehele premie mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat scheelt veel geld’, vervolgt de financieel expert.

AOV en eigen vermogen vaakst gekozen

Zzp’ers kunnen zich op verschillende manieren indekken tegen arbeidsongeschiktheid. 22% van de ondervraagden geeft aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten. Dit percentage stijgt naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt. Van de ondernemers met een besteedbaar maandinkomen van minder dan € 2.000 heeft slechts 9% een AOV tegenover 35% van de zzp’ers met een besteedbaar inkomen van meer dan € 4.000.

Op het eigen vermogen vallen ondernemers met 22% net zo vaak terug. Ook dit percentage neemt in verhouding toe. Er zijn ook ondernemers die terugvallen op het inkomen of vermogen van de partner. Onder de groep met het laagste besteedbare inkomen is dit aandeel met 7% het grootst. Zzp’ers kiezen daarnaast ook voor andere alternatieven als een schenkkring en crowdsurance. Deze opties komen het vaakst voor onder de middeninkomens.

2 op 3 tegen verplichte AOV

Meer dan de helft (54%) van de ondernemers ziet het als een sociaal probleem dat veel ondernemers niet verzekerd zijn. Desondanks is twee op de drie tegen het plan om de AOV in 2027 verplicht te stellen. Het meestgenoemde argument is de hoge kosten van deze verzekering. Van de ondernemers met het laagste besteedbare inkomen geeft 85% aan de AOV in het huidige plan te duur te vinden. Zodra het besteedbaar maandinkomen toeneemt, neemt ook de steun voor het huidige plan toe.

Hoewel een aanzienlijk deel van de ondernemers het niet met het huidige plan eens is, is 46% van de ondervraagden zich door de recente aandacht wel meer bewust geworden van de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Bijna een kwart zegt de verplichting niet te willen afwachten en onder startende ondernemers is dit percentage zelfs 40%. Volgens financieel expert Barendse is dit een positief effect: ‘Zelf actie ondernemen past ook meer bij ondernemers dan afwachten. Zorg in ieder geval dat je je goed informeert over de mogelijkheden.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *