Meer mensen zijn zzp’er naast vaste baan

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2023
  • Leestijd: 3 minuten
man werkt als zzp'er naast loondienst

Steeds meer mensen werken als zelfstandig ondernemer naast hun baan in loondienst. Dat concludeert de Nederlandse bank ABN AMRO in een rapport naar de stand van business services. Door de krappe arbeidsmarkt hebben werknemers bovendien steeds meer onderhandelingsmacht. Arbeidsrelaties worden daardoor steeds meer fluïde.

Nederland kampt op dit moment met personeelskrapte. Ondanks dat de economie afkoelt en de beroepsbevolking sterk is gegroeid, zijn er nog altijd meer openstaande vacatures dan werklozen. Deze structurele krapte leidt ertoe dat werknemers meer onderhandelingsmacht hebben. Ook is het zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijker in een krappe arbeidsmarkt.

Kansen voor werknemers

Doordat het voor werkgevers moeilijk is om personeel te vinden, kunnen de sollicitanten die wel bij hen komen aankloppen steeds meer eisen stellen met betrekking tot hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien is het voor werknemers eenvoudiger om over te stappen naar een andere baan als de huidige baan niet aan hun eisen voldoet.

Werknemers zien tevens kansen om als zzp’er aan de slag te gaan. In een krappe arbeidsmarkt hebben startende ondernemers relatief veel kans om opdrachten binnen te halen. De slagingskans is daardoor groter. Lukt het ze toch niet om als ondernemer rond te komen? Dan vinden ze ook weer relatief gemakkelijk een vaste baan.

Vooral een bijbaan als zelfstandig ondernemer naast de vaste baan in loondienst is de laatste jaren veel in trek. Op deze manier kunnen werknemers het ondernemerschap uitproberen zonder een al te groot financieel risico te lopen.

Uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) blijkt dat inmiddels 6,3% van de werknemers in vaste dienst ook als zzp’er werkt. Het gaat om bijna 340.000 mensen. Dit aantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen en ABN AMRO verwacht dat deze ontwikkeling doorzet door de toetreding van Generatie Z tot de arbeidsmarkt.

Relatie tussen werkgever en werknemer

ABN AMRO concludeert dat het structurele tekort aan personeel ertoe leidt dat de overeenkomst tussen werkgever en werkenden meer fluïde wordt. ‘Werkenden kiezen in toenemende mate voor autonomie en variatie in het werk door te wisselen van werkgever, soms zelfs van branche en ook van type arbeidsrelatie. Vandaag gedetacheerd, morgen in vaste dienst en overmorgen werk aannemen als zzp’er’, zegt de bank. Ook het combineren van een baan in loondienst en werk als ondernemer behoort dus tot de mogelijkheden.

Werkgevers moeten zich steeds meer aanpassen aan de wensen van hun personeel en flexibel zijn. Volgens ABN AMRO hebben werkgevers verschillende opties: ‘Voor hen is het vooral belangrijk dat zij op het juiste moment de beschikking krijgen over mensen met de vereiste competenties. Soms lukt dit door iemand in dienst te nemen, soms lukt dit door een uitzendkracht of gedetacheerde “in te lenen” en soms is er een geschikte zzp’er beschikbaar die een overeenkomst van opdracht wil aangaan.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *