Ondernemers verliezen vertrouwen in politiek

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 7 november 2023
  • Leestijd: 3 minuten
winkelstraat met verkiezingsposters

Het merendeel van de ondernemers is zeer bezorgd over de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ondernemers zijn ontevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit van het bestuur en vrezen dat de situatie na de verkiezingen erger wordt.

Uit de representatieve steekproef, die is verricht onder 1.346 ondernemers, bleek dat ondernemers verwachten dat de uitslag van de verkiezingen va invloed zal zijn op hun bedrijf. Ze verwachten te maken te krijgen met hogere kosten en meer eisen en regels.

Economisch klimaat

Over de huidige situatie van hun bedrijf zijn de meeste ondernemers positief. 62% van de ondervraagden beoordeelt deze als goed of zeer goed. Over het komende jaar zijn ondernemers echter somberder.

59% van hen ziet het economisch klimaat van volgend jaar als onzeker of (zeer) somber en bijna drie op de vijf ondernemers maakt zich zorgen over de internationale (politieke) spanningen en de gevolgen daarvan voor bedrijven.

Problemen door hoge kosten en regels

Maar liefst 92% van de ondernemers ervaart knelpunten. De gestegen kosten van energie, grondstoffen en rente vormen met 49% het grootste knelpunt. Daarnaast worstelt 41% met de hoge loonkosten en ervaart 33% problemen met de regeldruk.

Ondernemers ervaren dat de huidige hoeveelheid (complexe) regels ten koste gaat van het ondernemen. Ze vrezen bovendien dat ze na de verkiezingen met nog meer eisen en regels te maken zullen krijgen. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vindt deze zorgen terecht. ‘Ondernemers zien opnieuw veel nieuwe regels en kosten op zich afkomen en vrezen dat denk ik terecht als we met elkaar niet opletten’, zegt hij.

Vonhof vindt dat er wat moet veranderen. ‘Nu is al bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar voor mkb-ondernemers. We moeten dit schip van richting veranderen met de nieuwe coalitie als we het mkb weer echt de broodnodige wind in de zeilen willen geven.’

Visie op de politiek

In het onderzoek is ook ingegaan op het stemgedrag van ondernemers. De vorige verkiezingen bleek 48% van de ondervraagden op de VVD te hebben gestemd. Voor dit jaar is dit aantal gedaald naar 30%. Dat minder ondernemers ditmaal voor de VVD zullen kiezen, valt deels te verklaren doordat 51% de opkomst van nieuwe partijen als NSC en BBB als een kans ziet.

Daarnaast blijkt dat het merendeel zeer ontevreden is over het beleid van de huidige demissionaire coalitie. Een gebrek aan visie, beslissingen en langetermijndenken wordt als de voornaamste reden gegeven. Ondernemers vinden bovendien dat de politiek überhaupt te weinig oog heeft voor het ondernemerschap.

Driekwart van de ondernemers blijkt dan ook niet tevreden te zijn met de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het bestuur. Ook zien ze polarisatie, versnippering van de politiek, het vergroten van het vertrouwen in de overheid en een langetermijnvisie als de grootste uitdagingen.

Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen reageert hierop: ‘Ondernemers snakken naar stabiel en op de lange termijn gericht beleid. Dat is cruciaal, want zij staan de komende jaren voor grote investeringen, met name op het gebied van duurzaamheid.’

Ze benadrukt het belang van stabiliteit en geeft aan dat de neiging om de lasten- en regeldruk alsmaar te vergoten moet worden beheerst, zodat er voldoende investeringen in Nederland kunnen plaatsvinden. ‘Zodat we met elkaar – nu en in de toekomst – voldoende geld blijven verdienen om onze agenten, leraren en verpleegkundigen te kunnen betalen.’ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *