Eenmanszaak omzetten naar BV

  • Auteur:

    Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

  • Laatst bijgewerkt: 27 maart 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Heb je een eenmanszaak, en wil je deze omzetten naar een bv? Bijvoorbeeld omdat je onderneming flink aan het groeien is? Dan heb je een aantal opties om te overwegen. Wat zijn de voor- en nadelen, waar moet je rekening mee houden wanneer je eenmanszaak is omgezet naar een bv en wat zijn de fiscale voordelen van een bv oprichten? Hier zetten we alle informatie die je nodig hebt op een rij. 

De verschillen tussen een eenmanszaak en bv

Bij de twee verschillende rechtsvormen, komen verschillende dingen kijken om rekening mee te houden. De reden waarom je waarschijnlijk van een eenmanszaak naar een bv wil gaan, is omdat de onderneming dusdanig gegroeid is dat de fiscale voordelen van een bv gunstiger zijn. Aangezien het hier om twee verschillende rechtsvormen gaat, zul je rekening moeten houden met wat veranderingen. 

Verantwoordelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je de enige verantwoordelijke voor het bedrijf. Dat betekent dat de winst jouw inkomen is, en eventuele schulden jouw persoonlijke schulden zijn. Bij een besloten vennootschap (bv) draag je als (mede-)eigenaar geen persoonlijke aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld schulden, bedrijfsvoering, bezittingen en fiscale gevolgen. Natuurlijk is het wel zo dat in het geval van een faillissement, een rechter kan oordelen dat je aansprakelijk wordt gehouden, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van onrechtmatig bestuur. Bovendien heeft een bv aandeelhouders, zij bepalen hoe de winst van de bv wordt verdeeld. 

Salaris

Bij een eenmanszaak hoeft er geen minimaal salaris uitgekeerd te worden. De winst die de zaak maakt kun je beschouwen als salaris. Bij een bv werkt dat anders; een eigenaar (ook wel directeur-grootaandeelhouder (dga) genoemd) moet minimaal een dga-salaris verdienen. Dat is €56.000 op jaarbasis in 2024.

Belasting

Een bv komt wat betreft belasting meestal gunstiger uit wanneer een bedrijf een hoge winst maakt. Over het algemeen wordt een bv fiscaal gunstiger vanaf een jaarlijkse winst van €150.000,-. Voor bedrijven met een lagere winst is een eenmanszaak vaak voordeliger vanwege regelingen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb winstvrijstelling. Als je je eenmanszaak omzet naar een bv zul je deze voordelen kwijtraken. 

Hoe eenmanszaak omzetten naar BV?

Er zijn drie manieren waarop je een eenmanszaak om kunt zetten naar een bv. Elk van deze manieren heeft voor- en nadelen, welke aanpak het handigst is afhankelijk van je eigen situatie. Het is hoe dan ook nodig om een notariële akte op te stellen, dat is vereist voor het oprichten van een bv. 

Let op: Voor elke methode geldt dat je een notariële akte moet op stellen, dat is vereist voor de rechtsvorm van een bv.

Activa-passiva transactie

Via deze weg laat je de bezittingen en schulden van de eenmanszaak kopen door de bv, dit zijn de activa en passiva. Dit is de snelste manier om je zaak om te zetten naar een bv. Let er wel op dat er niet al te veel waardevolle zaken worden overgenomen, hier moet je inkomstenbelasting over betalen. 

Geruisloze inbreng

Bij een geruisloze omzetting is het zo dat de nieuwe bv start met dezelfde boekwaarden als die van de eenmanszaak. De onderneming gaat dus een-op-een door als bv. De eindbalans van de eenmanszaak wordt de beginbalans van de bv. Hiervoor dient een intentieverklaring opgesteld te worden, deze stuur je naar de Belastingdienst op. Het voordeel hiervan is dat je geen afrekening met de Belastingdienst hebt. De bv mag via deze weg de komende drie jaar niet verkocht worden. 

Ruisende inbreng 

Wil je je eenmanszaak omzetten naar bv en ben je van plan om de onderneming binnen drie jaar te verkopen? Dan kun je misschien voor ruisende omzetting gaan. Hierbij verkoop je de schulden en bezittingen aan de nieuwe bv, hierbij worden de activa en passiva tegen de huidige marktwaarde ondergebracht bij de bv. Een bijkomend voordeel is dat je via deze methode een eenmanszaak om kunt zetten naar een bv met terugwerkende kracht van drie maanden. 

Laat je voorlichten

Een eenmanszaak omzetten naar bv kan een ingewikkeld proces zijn waarbij veel juridische haken en ogen komen kijken. Het is daarom aan te raden dat je je tijdens dit proces laat voorlichten door een specialist, bijvoorbeeld een accountant, jurist of een van de vele commerciële partijen die omzettingen verzorgen. 

Veelgestelde vragen

Wat kost een eenmanszaak omzetten naar bv?

Dat hangt af van de notariskosten en de methode die je kiest om van je eenmanszaak een bv te maken. Er zijn online verschillende commerciële partijen te vinden die de omzetting verzorgen, de tarieven verschillen. Ga op zijn minst uit van een paar honderd euro. 

Wat zijn de belastingvoordelen van bv?

Een bv betaalt naar rato bij hogere winsten minder belasting dan een eenmanszaak. Wel zijn er verplichte kosten die je als bv maakt, zoals verplichte jaarrekeningen en accountantskosten. Een eenmanszaak heeft (zeker als starter) wanneer een lagere winst draait, meer belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek. 

Wat zijn de kosten van een bv?

Doordat je als bv een jaarrekening moet opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK), betaal je jaarlijks kosten. Deze liggen over het algemeen tussen de € 600 en € 1.800 per jaar.

Kan ik van zzp naar bv gaan?

De term zzp wordt vaak gebruikt voor ondernemers met een eenmanszaak, maar zzp is geen rechtsvorm. Je kan een bv hebben en nog steeds zzp’er zijn. Een zzp’er is namelijk een zelfstandige zonder personeel. Ben je een zzp’er met de rechtsvorm eenmanszaak? Dan kan je je rechtsvorm omzetten naar een besloten vennootschap.