Bv of eenmanszaak: wat is de beste keuze?

 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Laatst bijgewerkt: 6 december 2023
 • Leestijd: 6 minuten
rechtsvorm kiezen

Ga je een onderneming starten? Dan moet er een geschikte rechtsvorm worden gekozen. Veel ondernemers twijfelen over de keuze tussen een besloten vennootschap (bv) of een eenmanszaak. De twee rechtsvormen verschillen op een aantal punten van elkaar. In dit artikel maken we een vergelijking tussen een bv en eenmanszaak en kom je erachter wat voor jou de beste rechtsvorm is.

Een bv en eenmanszaak verschillen op meerdere vlakken van elkaar. Voor het maken van een keuze wordt er vooral gekeken naar de aansprakelijkheid en de belastingvoordelen. Er zijn echter meer zaken mee gemoeid, zoals de oprichting, bedrijfsvoering en uitstraling van de onderneming.

Bv vs eenmanszaak

Om de verschillen tussen een eenmanszaak en een bv duidelijk te maken, hebben we de twee rechtsvormen in de onderstaande tabel tegenover elkaar gezet. Zo kan snel worden gezien wat de belangrijkste verschillen zijn en welke rechtsvorm het meest geschikt is voor jouw onderneming.

EenmanszaakBesloten vennootschap
OprichtingGeen eisenNotarisakte
KapitaalinbrengGeen eisenStartkapitaal van minimaal €0,01
BestuurEigenaarDirectie
Andere organenGeenAandeelhouders en eventueel raad van commissarissen
AansprakelijkheidZakelijk en privé voor 100%Alleen de bv (tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur)
BelastingInkomstenbelasting en onder voorwaarden mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrekVennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over salaris en dividend
Sociale zekerheidGeen recht op werknemersverzekeringenGeen werknemersverzekeringen, behalve als ontslag tegen de wil van de directeur-grootaandeel-houder (dga) mogelijk is en/of als het aandelenbelang, al dan niet samen met je partner, minder dan 50% is

Voor- en nadelen van eenmanszaak en bv

Zowel een eenmanszaak als een besloten vennootschap heeft verschillende voordelen en nadelen. Om de keuze tussen beide rechtsvormen eenvoudiger te maken, lichten we deze hieronder uitgebreid toe.

Besloten vennootschap

 • Je bent niet persoonlijk aansprakelijk
 • Je kan investeerders aantrekken
 • Je kan meerdere bv’s (holdings) oprichten
 • Je kan zelf vermogen opbouwen
 • Professionelere uitstraling voor buitenlandse zakenpartners
 • Kans op meer sociale zekerheid

Eenmanszaak

 • Om te starten heb je alleen een KvK-inschrijving nodig
 • Je profiteert van fiscale voordelen voor de inkomstenbelasting
 • Volledige zeggenschap over de onderneming

Oprichting

Iedere ondernemer moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het oprichten van een eenmanszaak is eenvoudiger dan een bv. Je kan bij een KvK-kantoor langsgaan en je daar in het Handelsregister laten inschrijven. Hiervoor betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding. Bij het oprichten van een bv komt meer kijken. Naast de inschrijving is ook een notarisakte nodig. Dit kost al gauw een paar honderd euro.

Belasting en administratie

Als je een eenmanszaak hebt, moet je inkomstenbelasting betalen. Als de Belastingdienst je als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, kan je voor verschillende aftrekposten in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Een bv daarentegen valt onder de vennootschapsbelasting en kan hier dus geen gebruik van maken. Wel is het belastingtarief voor bv’s lager dan voor eenmanszaken. Dit kan voordelig uitpakken wanneer er veel winst wordt gemaakt.

De administratie van een eenmanszaak is eenvoudiger dan die van een bv. Bv’s moeten bijvoorbeeld ieder jaar een jaarrekening bij de KvK aanleveren. Eenmanszaken hoeven dit niet te doen. Een bv moet dus meer tijd stoppen in het goed bijhouden van de boekhouding en aanleveren van de rapporten. Tegen kosten kan daar uiteraard een boekhouder voor worden ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

Als eenmanszaak ben je geen rechtspersoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle handelingen van de eenmanszaak. Ook ben je met je eigen geld aansprakelijk voor de financiën. Als je schulden hebt, kunnen schuldeisers daardoor aanspraak maken op je privébezit. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook je partner financieel aansprakelijk voor de eventuele schulden van de eenmanszaak. Als je eenmanszaak failliet gaat, ga je dus ook zelf failliet.

Een bv wordt wel als rechtspersoon gezien. Een bv is daardoor verantwoordelijk voor de schulden van de bv. Een directeur of aandeelhouder van de bv is niet privé aansprakelijk als er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als de bv failliet gaat, ga je dus niet zelf failliet. Dit is een groot verschil met een eenmanszaak.

Bedrijfsvoering

Doordat je als eenmanszaak privé aansprakelijk bent, kan je maar één eenmanszaak oprichten. Als je meerdere bedrijfsactiviteiten wil uitvoeren, kan je deze opgeven door je bedrijfsomschrijving aan te passen. Ook kan je meerdere handelsnamen in het Handelsregister laten opnemen. Als eenmanszaak kan je bovendien geen investeerders aantrekken en er is ook geen sprake van een directie. Je hebt zelf de regie in handen over de eenmanszaak.

Een bv kan wel meerdere bv’s oprichten. Dit wordt een holding genoemd. Hierdoor is het mogelijk om risico’s te spreiden. Ook kan je op deze manier ondernemen met meer belastingvoordeel. Bovendien kan je als bv wel investeerders aantrekken. Deze aandeelhouders en de directie van de bv hebben zeggenschap in het bedrijf. Bij een bv deel je je zeggenschap dus met anderen.

Uitstraling

Doordat je voor de oprichting van een bv meer moeite moet doen, wordt een bv vaak als professioneler en betrouwbaarder gezien dan een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan immers door iedereen eenvoudig en snel worden opgericht. Klanten zullen hier vaak niet over vallen. Voor zakenpartners in het binnen- en buitenland kan een bv wel beter ogen.

Sociale zekerheid

Ondernemers zijn standaard niet verzekerd voor werknemersverzekering, zoals de Werkloosheidsuitkering (WW) en Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Je moet hier zelf verzekeringen voor afsluiten. Als je als dga (directeur-grootaandeelhouder) in dienst van de bv bent, samen met je echtgenoot of partner minder dan 50% van de aandelen bezit en tegen je wil in ontslagen kan worden, ben je wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De bv moet dan premies afdragen. Als je deze rol aanneemt en aan deze voorwaarden voldoet, biedt een bv dan meer sociale zekerheid. Eenmanszaken kunnen met verzekeringen echter wel zelf voor die zekerheid zorgen.

Een bv of eenmanszaak oprichten?

Een eenmanszaak is dus eenvoudiger op te richten en te besturen. Ook profiteer je van verschillende belastingvoordelen. Als de winst niet erg hoog is, kan dit gunstig uitpakken, doordat de belastbare winst door alle aftrekposten flink kan worden verlaagd. Als je verwacht dat de winst relatief beperkt blijft en geen ingewikkeldere bedrijfsconstructies wil toepassen, kan een eenmanszaak een geschikte keuze zijn.

De KvK stelt dat als je een winst van meer dan € 130.000 euro hebt, de belasting voor bv’s aantrekkelijker is. De belastingtarieven voor bv’s zijn namelijk lager dan voor eenmanszaken, maar er zijn geen aftrekposten van toepassing. Wil je bovendien risico’s kunnen spreiden, aandeelhouders kunnen aantrekken en al met al dus een ingewikkeldere bedrijfsconstructie kunnen toepassen? Dan past een bv beter dan een eenmanszaak.

Of je een bv of eenmanszaak gaat oprichten, hangt al met al dus af van de eigen voorkeuren. Zowel een bv als een eenmanszaak kent voordelen en nadelen. Weeg deze tegenover elkaar af en zet op papier wat je als ondernemer wel en niet wil kunnen doen. Op deze manier kan je een weloverwogen keuze maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *