Meerderheid van ondernemers verdient minder dan minimumloon

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 14 november 2023
  • Leestijd: 3 minuten
ondernemer aan het werk

Een meerderheid van de ondernemers in Nederland verdiende in het tweede kwartaal van 2023 minder dan het minimumloon. Het inkomen van 30% van de ondernemers lag zelfs onder het bijstandsniveau. Dat blijkt uit onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht voor de elfde editie van de Kleinbedrijf Index.

Slechts 42% van de ondernemers verdiende in het tweede kwartaal van 2023 boven het minimumloon. Ondanks het gegeven dat deze ondernemers aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen, verdiende maar liefst 58% van de ondernemers dus minder dan het minimumloon. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen verdiende 47% van de ondernemers onder het minimum.

Grote verschillen tussen ondernemers

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd onder een kleine duizend zzp’ers en kleine ondernemers, blijkt dat de groep ondernemers die minder dan het minimumloon verdient flink is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. In het eerste kwartaal verdiende 53% nog boven het minimumloon, terwijl dat in het tweede kwartaal slechts 42% was.

Het gaat dus minder goed met het inkomen van ondernemers. Van de 58% die minder dan het minimumloon verdient, verdiende bovendien slechts 28% meer dan het bijstandsniveau. Drie op de tien ondernemers (30%) kwam daarmee onder het bijstandsniveau uit. Dat is een toename van 1% ten opzichte van een kwartaal eerder, toen ook een groot deel van de ondernemers weinig inkomen genereerde.

Uit het onderzoek blijkt dat het met sommige sectoren beter gaat dan andere. In de zakelijke dienstverlening verdient 64% van de ondernemers meer dan het minimumloon en onder de technische beroepsbeoefenaren gaat het om 59%. De culturele sector scoort met 14% boven het minimumloon het laagst. Van deze ondernemers verdient zelfs 57% onder het bijstandsniveau.

Daarnaast blijken er geen verschillen te zitten tussen de ondernemerslonen van startende ondernemers en gevestigde ondernemers. Wel is het ondernemersloon van ondernemers met personeel (55%) hoger dan het ondernemersloon van ondernemers zonder personeel (36%).

Continuïteit van bedrijf waarborgen

Uit de Kleinbedrijf Index van het derde kwartaal is bovendien naar voren gekomen dat de nettomarges en de solvabiliteit van bedrijven verbeteren. Dit wijst erop dat ondernemers investeren in de continuïteit van hun bedrijf. Door er alles aan te doen om het hoofd boven water te houden, blijft er minder geld over dat als inkomen kan worden uitgekeerd.

De continuïteitsindex, dat het percentage ondernemers weergeeft dat voldoende middelen heeft om het bedrijf voor te zetten, is bovendien gestegen van 63% in het eerste kwartaal naar 71% in het tweede kwartaal. Ondernemers lijken er dus veel voor over te hebben om hun bedrijf financieel gezond en hebben gemiddeld meer middelen om hun onderneming voort te zetten.

Hoewel de nettomarges, de solvabiliteit en de continuïteitsindex er beter voor staan dan in het eerste kwartaal, is het ondernemersvertrouwen wel aanzienlijk gedaald. In het eerste kwartaal kwam deze score nog uit op +30. Voor het tweede kwartaal komt dit uit op +10. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) bleek daarentegen vandaag dat zzp’ers en mkb’ers steeds positiever zijn over het ondernemerschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *