Steeds meer ondernemers stoppen of gaan failliet

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2023
  • Leestijd: 3 minuten
winkelstraat in nederland

In het derde kwartaal van 2023 besloten zo’n 29.000 bedrijven te stoppen. Dat is 6,9% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Het aantal faillissementen is in deze periode bijna verdubbeld en het aantal starters juist afgenomen.

In de afgelopen drie maanden gingen 832 bedrijven failliet. Een jaar eerder ging het om slechts 441 faillissementen. Daarmee is het aantal faillissementen verdubbeld. Dit is inmiddels het vijfde kwartaal op rij waarin het aantal faillissementen is toegenomen.

Einde aan coronasteun

Ondanks het stijgende aantal faillissementen is dit cijfer volgens de Kamer van Koophandel in historisch perspectief laag. Door de coronamaatregelen voor ondernemers zou dit aantal namelijk juist kunstmatig laag zijn gehouden.

Dat steeds meer ondernemers bankroet zijn, komt dan ook deels door het aflopen van deze coronamaatregelen. Het afgelopen kwartaal was het laatste kwartaal waarin ondernemers hun nog openstaande coronaschulden bij de Belastingdienst konden terugbetalen of een regeling konden afspreken. Begin september hadden 226.000 ondernemers een openstaande schuld, waarvan 20% niet betaalde.

Volgens Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht, is er onvoldoende data om te kunnen zien wat de gevolgen van het stijgende aantal faillissementen zijn. ‘Wel zien we de grootste toename van het aantal faillissementen in de detailhandel, een sector waar ook veel gebruik is gemaakt van coronasteunmaatregelen’, zegt hij.

Ook minder starters, wel meer bedrijvigheid

Tegenover de gestopte en bankroete bedrijven staan de startende ondernemers. In het derde kwartaal van dit jaar waren er ruim 64.000 starters. Dit is 3% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2022. Deze afname vond plaats onder alle leeftijdsklassen behalve de 60-plussers.

Niet alleen het aantal faillissementen en gestopte bedrijven neemt dus toe, maar ook het aantal starters neemt af. Hoewel minder mensen een bedrijf hebben opgericht, is het aantal dat dit wel deed nog steeds hoger dan het aantal dat is gestopt. De totale bedrijvigheid in Nederland is daardoor juist toegenomen in de laatste drie maanden.

Er zijn op dit moment voor het eerst meer dan 2,5 miljoen bedrijven in Nederland. Vooral in de branches ICT, detailhandel, media en persoonlijke dienstverlening zijn veel starters. In de horeca, bouw, zorg en groothandel stopten juist de meeste bedrijven.

De ontwikkelingen onder ondernemers wijzen op een veranderende markt. ‘De combinatie van een toename aantal stoppers en faillissementen, en afname starters laat wel een duidelijke trendbreuk zien’, stelt hoogleraar Stam. ‘De toename van het aantal faillissementen werd al lang verwacht, maar is nog steeds onder het niveau van voor corona.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *