Zzp’ers met laag inkomen minder bezig met pensioen

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2023
  • Leestijd: 3 minuten
ondernemer regelt pensioen

Zzp’ers met een laag inkomen zijn minder actief bezig met hun pensioen dan ondernemers die meer verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van online bank Knab. Deze zzp’ers kennen de fiscale regels slechter en weten niet goed hoeveel geld ze op hun oude dag kunnen verwachten.

Zelfstandig ondernemers moeten hun pensioen zelf regelen. Hoe ze dit regelen, hangt af van het besteedbaar inkomen dat ze hebben. Onder besteedbaar maandinkomen verstaat Knab het inkomen dat overblijft na aftrek van belasting en sociale premies. Het onderzoek is afgenomen onder 1.654 fulltime zzp’ers. 34% van hen houdt minder dan € 2.000 over, 28% tussen € 2.000 en € 3.000, 17% tussen € 3.000 en € 4.000 en 21% meer dan € 4.000.

Verschil tussen lage en hoge inkomens

38% van de ondervraagde ondernemers is actief bezig met het regelen van hun pensioen. 54% van de zzp’ers met een besteedbaar inkomen boven € 4.000 per maand geeft aan actief met het pensioen bezig te zijn. Van de ondernemers in de klasse minder dan € 2.000 geeft slechts 25% aan actief hun pensioen te regelen.

Financieel expert Oskar Barendse noemt dit zonde. ‘Juist de lagere inkomens doen er goed aan om zo vroeg mogelijk te beginnen met geld opzijzetten voor later, ook al is het maar telkens een beetje. Hoe eerder je begint des te langer je geld te tijd heeft om door te groeien naar een mooi vermogen.’

Ondernemers in alle inkomensgroepen zijn over het algemeen niet goed op de hoogte van de fiscale regelingen rondom pensioen. Slechts 26% van de ondervraagden geeft aan hier kennis van te hebben. De complexiteit van de fiscale regelgeving speelt een rol bij het regelen van het pensioen.

Tussen de verschillende inkomensniveaus is wederom wel sprake van een verschil. 18% van de zzp’ers met een laag besteedbaar inkomen geeft aan goed op de hoogte te zijn van de regelingen tegenover 39% van de ondernemers met het hoogste inkomen.

Verschillende opties aan pensioenvoorzieningen

17% van alle ondervraagde ondernemers heeft op geen enkele manier iets geregeld. Onder zzp’ers met het laagste besteedbare inkomen gaat het om 27%. Acht op de tien ondervraagden geeft daarentegen aan wel een pensioenvoorziening te hebben geregeld. Het gaat daarbij niet alleen om fiscale pensioenopties, maar ook niet-fiscale voorzieningen. Zo geeft 47% de zzp’ers aan geld voor hun pensioen apart te zetten op een vrij opneembare spaarrekening. 26% doet dit op een beleggingsrekening.

Hoewel de respondenten op dit moment niet in loondienst werken, heeft 44% wel pensioen geregeld via een ex-werkgever. 36% geeft bovendien aan fiscaal voordelig in te leggen via een pensioenproduct (lijfrente) met pensioensparen (23%) en/of pensioenbeleggen (20%) als opties. 16% van de ondervraagde ondernemers investeert daarnaast in vastgoed en beschouwt dat als pensioen.

Een deel van de ondernemers (29%) verlaagt de maandelijkse woonlasten door (extra) af te lossen op de hypotheek en creëert daarmee meer financiële ruimte voor zichzelf. 20% is daarnaast om verschillende redenen van plan om na de pensioengerechtigde leeftijd door te blijven werken. Aan het begin van dit jaar bleek al dat het aantal ondernemers dat doorwerkt na de pensioenleeftijd in 5 jaar tijd met 42% is gestegen.

In totaal geeft 43% van de zelfstandig ondernemers aan een deel van het inkomen direct te reserveren voor het pensioen. Financieel expert Barendse voegt daaraan toe: ‘Het percentage dat ze apart zetten is nagenoeg gelijk over de verschillende inkomensgroepen. Het grote verschil is dus enkel dat ondernemers met een lager inkomen dat veel minder vaak doen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *